Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Hoe prioriteren en evalueren na de coronacrisis?

06/4/2020

Over zorgzaam prioriteren, breed evaluaren en kansrijk delibereren. Met als sprekers Wouter Smets, lector aan de Karel De Grote Hogeschool, prof Martin Valcke (UGent), Ellen Van Den Block, coördinator pedagogische begeleiding secundair OVSG en praktijkgetuigenissen van Rita De Canck, Ziekenhuisschool van Gent en Heidi Vanrooy directeur van Stedelijk Lyceum Topsport Antwerpen

‘Denk na de paasvakantie als school na over zorgzaam prioriteren, breed evalueren en kansrijk delibereren’


Ellen Van Den Block

 1. Prioriteer vanuit het ethisch kompas

  Prioriteer eindtermen en leerplandoelen die nog niet aan bod zijn gekomen en volgende jaren niet zullen terugkomen in het curriculum. Daarnaast het je als school en leraar nog een mening over het belang van uitbreiding op het minimaal te behalen. Vanuit de diversiteit en context van jouw klas en school, kan je als team keuzes maken over wat te prioriteren. Dan spreek je vanuit je ethisch kompas.
  De pedagogische begeleiding van OVSG zal binnenkort een houvast bieden aan scholen over WAT (welke domeinen en inhouden) en HOE (hoe pak je dat aan op afstand en wat is de rol van ouders) je kan prioriteren.

 2. Feedback als input voor het leren en het evalueren – Feedback om te leren

  Weten wat je leerlingen kunnen en nog niet kunnen is de input die je nodig hebt om je volgende lessen vorm te geven, ook op afstand. Laat ze opdrachten indienen en bepaal op basis van feedback wat je erna aanbiedt. (Zie ook tip 5 van webinar ‘online lesgeven? hoe doe je dat?)
  Toetsen in tijden van Corona heeft volgens Martin Valcke nood aan vijf zaken:

  • meer zelf- en peer toetsing
  • meer formatief permanent toetsen
  • meer aandacht voor hogere doelen
  • meer begin- en tussendoor toetsen
  • altijd met feedback, want zonder is toets weinig zinvol.

  ‘Evaluatie zonder feedback heeft weinig zin’


  Martin Valcke

  De visie van OVSG op breed evalueren
  Rubrics als leidraad voor feedback aan leerlingen (OVSG-toets voorbeelden, STEM voorbeelden, basisaanbod voorbeelden) Vraag advies bij je adviseur.
  Evaluatie op afstand (BaO, SO, DKO, VO, BuO)

 3. Denk als delibererende klassenraad vanuit een lange termijn perspectief

  De vraag die centraal staat blijft ‘Heeft de leerling in voldoende mate de leerplandoelen bereikt?’ De (delibererende) klassenraad oordeelt toekomstgericht.
  Als delibererende klassenraad heb je de autonomie om naast de criteria vanuit eindtermen en leerplandoelen, ook rekening te houden met andere zaken (vb. een overlijden, een ziekte, een onvoorziene omstandigheid zoals thuis moeilijk een laptop ter beschikking hebben voor afstandsleren). Denk dus na over hoe je die autonomie vormgeeft én communiceer dit met alle betrokkenen (ouders, leerlingen,…)
  Stappenplan voor deliberende klassenraden in tijden van corona (link)

 4. Evalueren na de vakantie

  Na de vakantie als school kwaliteitsvolle keuzes maken rond de drie thema’s die aan bod kwamen tijdens deze webinar:

  • Zorgzaam prioriteren: de beschikbare onderwijstijd zo effectief mogelijk in zetten voor leerlingen
  • Breed evalueren: trachten voldoende gegevens te verzamelen voor alle leerlingen in functie van uitspraak op het eind van het schooljaar

  Kansrijk delibereren: de beoordelingsmarge zeker nu gebruiken om het lange termijnperspectief mee te nemen in het belang van de leerling

 

Eerstvolgende nascholingen

  Blijf op de hoogte

  e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs