Kracht van lokaal onderwijs

80% van de gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert in kwaliteitsvol onderwijs op verschillende onderwijsniveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs of centra voor leerlingenbegeleiding. Wat zijn onze troeven?

Openbare school

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs is 

Lokaal onderwijs

Ons onderwijs leeft lokaal en staat open voor de wereld. Het democratisch verkozen schoolbestuur houdt de vinger aan de pols bij de bewoners en stemt zijn beleid hierop af. 

Midden in de samenleving

Lokaal onderwijs in het hart van de samenleving 

Onze scholen en academies vormen het hart van het socio-culturele weefsel. Lokaal onderwijs is verweven met sociaal beleid, integratie, wonen en werken, jeugdwerking, sport, kunst en cultuur … Scholen en academies zijn dé ontmoetingsplek voor jong en oud. 

Iedereen welkom

Lokaal onderwijs staat open voor iedereen 

Kinderen, jongeren en volwassenen leren van en met elkaar. Ze kunnen zichzelf zijn, ze ontdekken hun talenten en ontwikkelen interesses, elk met een verschillende achtergrond en overtuiging. Zo kan iedereen de kansen grijpen die de maatschappij biedt. 

Verschillende talenten

Lokaal onderwijs is onderwijs met ambitie 

Ons onderwijs speelt een voortrekkersrol en daagt de samenleving uit. Onze scholen en academies bruisen van creativiteit en innovatie. Onderwijskwaliteit staat voorop. Directies en leraren bieden leerlingen de beste kansen om te blijven leren. 

Onze school

Lokaal onderwijs is maatwerk 

Schoolbesturen bepalen zelf hun pedagogisch of artistiek project dat aansluit bij hun stad of gemeente. En dat kan verschillen van Anderlecht tot Zwevegem. 

Dit is onze school …

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina