Kracht van lokaal onderwijs

80% van de gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeert in kwaliteitsvol onderwijs op verschillende onderwijsniveaus: basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs of centra voor leerlingenbegeleiding. Wat zijn onze troeven?

Een illustratie van een groepje leerkrachten en leerlingen in simpele pion-vorm

Stedelijk en gemeentelijk onderwijs is 

Lokaal onderwijs

Ons onderwijs leeft lokaal en staat open voor de wereld. Het democratisch verkozen schoolbestuur houdt de vinger aan de pols bij de bewoners en stemt zijn beleid hierop af. 

een illustratie van een stadslandschap met de school als centraal gebouw, andere gebouwen zijn een paar woonhuizen, politiebureau, kerk, ziekenhuis en een tram rijdt voorbij

Lokaal onderwijs in het hart van de samenleving 

Onze scholen en academies vormen het hart van het socio-culturele weefsel. Lokaal onderwijs is verweven met sociaal beleid, integratie, wonen en werken, jeugdwerking, sport, kunst en cultuur … Scholen en academies zijn dé ontmoetingsplek voor jong en oud. 

een illustriatie van een schoolgebouw met verschillende kinderen die samen voetbal spelen buiten op het plein

Lokaal onderwijs staat open voor iedereen 

Kinderen, jongeren en volwassenen leren van en met elkaar. Ze kunnen zichzelf zijn, ze ontdekken hun talenten en ontwikkelen interesses, elk met een verschillende achtergrond en overtuiging. Zo kan iedereen de kansen grijpen die de maatschappij biedt. 

een boekentas omringd door een boek, een wereldbol, een schilderspalet en een raket, met het woord talenten eronder

Lokaal onderwijs is onderwijs met ambitie 

Ons onderwijs speelt een voortrekkersrol en daagt de samenleving uit. Onze scholen en academies bruisen van creativiteit en innovatie. Onderwijskwaliteit staat voorop. Directies en leraren bieden leerlingen de beste kansen om te blijven leren. 

Een illustratie an een schoolgebouw  drie verdiepingen met veel vensters, een popje buiten het gebouw en eentje in een venster op de bovenste verdieping

Lokaal onderwijs is maatwerk 

Schoolbesturen bepalen zelf hun pedagogisch of artistiek project dat aansluit bij hun stad of gemeente. En dat kan verschillen van Anderlecht tot Zwevegem. 

Dit is onze school …