Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

 

Nieuws

08/11 OVSG verhuist naar Huis Madou

Begin 2019 verhuizen OVSG, VVSG en GSD-V naar Huis Madou. Alle drie hebben we onze specifieke expertise, maar onze leden en klanten zijn dezelfde: de lokale besturen en al wie voor hen werkt. Die lokale besturen staan centraal. Onze nieuwe werkplek wordt het ‘hart van steden en gemeenten’. Een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen over een van de lokale beleidsdomeinen. Een écht huis van vertrouwen ook: de dienstverlening die je krijgt, of dat nu online is of via een afspraak of vormingsmoment, is kwaliteitsvol en stevig onderbouwd. Huis Madou is strategisch gelegen in Brussel. Je bent er meer dan welkom vanaf volgend jaar. Adres: Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel

26/10 Lerende netwerken in de kijker

De pedagogische begeleiding secundair van OVSG zet sterk in op ‘lerende netwerken’. Op 16 oktober 2018 vond in Gent een seminarie plaats over dit thema. Een 40-tal pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders en onderzoekers wisselden ervaringen uit. Twee lerende netwerken werden plenair gepresenteerd als good practices: GOALL® (Gedeeld onderwijskundig en transformatief leiderschap via leergemeenschappen) en Linpilcare. Lees meer over deze dag.

10/10 Inspiratiedagen kleuteronderwijs: maak tijd voor je thema

In 2019 zijn de inspiratiedagen van OVSG speciaal voor onze kleuterteams. Centrale spreker Janneke Hagenaar heeft het over de kracht van spel als motor van de ontwikkeling van een kind. Na deze introductie kun je kiezen uit een reeks praktijkgerichte workshops gegeven door prof. Alexandra Vermandel (over zindelijkheid), door pedagogisch begeleiders van OVSG (o.a. over muzische vorming en over thema’s met impact) en door kleuterjuffen die zelf komen vertellen over hun praktijk. Lees de inhoud van de workshops en schrijf je in via onze site. Op 11 februari in Vilvoorde, op 19 februari in Roeselare en op 26 februari in Geel, telkens van 9 tot 15 uur.

05/10 Dag van de leraar!

Bedankt aan alle leraren die het beste geven van zichzelf voor de ca. 392 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. We kunnen niet alle teams verwennen, en daarom werd het symbolisch het jonge en dynamische team van de Parkschool in Heverlee. Directeur Patriek Delbaere trakteerde met een ontbijt. Dit team zet zich in voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Hoe verloopt deze dag bij jullie? Stuur ons een foto via onze facebook-pagina of naar communicatie@ovsg.be.

20/9 Tijdbestedingsonderzoek is objectieve basis voor verdere besprekingen

Het onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in basis- en secundair onderwijs (VUB) brengt helder in beeld hoe veel uren leraren werken, in welke context en wat hun taken zijn. Voor OVSG vormt dit een objectieve basis voor verdere onderhandelingen over het loopbaandebat. Excellente leraren aantrekken en behouden blijft de uitdaging. Die hebben we nodig voor kwaliteitsvol onderwijs in de toekomst.

18/9 180 070 leerlingen gestart in stedelijke of gemeentelijke school

Opnieuw – net zoals vorig jaar – zijn we bij de start van dit schooljaar met zo’n 1000 leerlingen méér. De cijfers van de eerste tellingen in basis- en secundair onderwijs lees je in dit persbericht.

14/9 Ruim aanbod van begeleiding en vorming over lezen in basisonderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG laat lezen niet los. De taalbegeleiders basisonderwijs organiseren netwerksessies begrijpend luisteren en begrijpend lezen voor kleuterleraren en leraren tweede graad basis- en buitengewoon basisonderwijs. Tijdens de netwerken wordt de aanpak van begrijpend luisteren en lezen in de school onderzocht en zo nodig geoptimaliseerd. De componenten van ontluikende geletterdheid en de 8 krachtlijnen - time, texts, teach, talk, tasks, test, teacher, team – worden hierbij als leidraad gehanteerd. Interesse? Neem contact op je regio-adviseur. Ook in het nascholingsaanbod voor basisonderwijs zit een waaier aan vormingen over Nederlands en specifiek over lezen.

03/9 Goede start!

Vandaag trekken zo'n 185 000 leerlingen in het stedelijk en gemeentelijk basis- en secundair onderwijs naar school. Voor het deeltijds kunstonderwijs is deze start bijzonder: de 149 stedelijke en gemeentelijke academies werken vanaf nu volgens het nieuwe decreet DKO met een nieuwe organisatiestructuur, kersverse doelen en soms nieuwe doelgroepen. We wensen alle besturen, directies en teams die enthousiast op pad gaan met onze kinderen, jongeren en volwassenen veel energie en een goede samenwerking.

28/6 Gemiddelden OVSG-toets 2018 verkrijgbaar

Basisscholen die meededen aan de OVSG-toets kunnen hun eigen resultaten vergelijken met het Vlaamse gemiddelde en met de gemiddelden van scholen met gelijkaardige kenmerken. Dit jaar werden bijzonder veel resultaten ingegeven. We tellen 24 000 geregistreerde deelnemers voor de schriftelijke toetsen van juni 2018. Voor de praktische proeven geeft slechts de helft van de deelnemende scholen de resultaten in (ca. 13 000 ingegeven resultaten). Globaal genomen zien we dat de resultaten in de lijn liggen van die van de voorbije jaren. De Toets is dan wel afgelopen, maar het proces van analyseren en reflecteren gaat nu voor de scholen van start.

18/6 OVSG-toets nooit eerder in zo veel scholen

Van 18 tot 20 juni buigen meer dan 22 000 zesdeklassers van 910 Vlaamse scholen zich over de OVSG-toets voor het einde van het basisonderwijs. Het thema is dit jaar ‘Uitvindingen’. Deze eindtoetsen vormen het sluitstuk van een schooljaar lang breed evalueren van praktijkgerichte en theoretische competenties. Want de OVSG-toets – sinds 2017 wetenschappelijk valide - is een echte ‘alle-talenten-toets’.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs