Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

 
MIX Is een e-learning platform voor muziekeducatie, ontwikkeld door OVSG in een Erasmus+ project met partners uit Nederland en Finland. Het platform wil een plek creëren waar ideeën, klasverhalen en praktisch advies voor muziekleraren een plaats vinden.
⏩Ontdek het platform op www.mixmusiceducationplatform.eu
30/11 Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf deze week kunnen lagere scholen inschrijven voor de OVSG-toets 2022 voor het zesde leerjaar. Wie ingeschreven is, kan meteen aan de slag met de praktische proeven die in de loop van het schooljaar worden uitgevoerd. Bestellingen en de keuze om digitale toetsen af te nemen, kunnen nog aangepast worden tot 1 april.

08/11 Mix komt naar je toe!

Mix (Music Education Platform) is een gloednieuw platform voor muziekleraren. Het kwam tot stand in een Erasmus+ project met België (OVSG), Nederland en Finland. Mix werkt samen met muziekdocenten, pedagogische specialisten en community builders om een plek te creëren waar ideeën, klasverhalen en praktisch advies een plaats vinden. Wil je er meer over weten? Hans Laureyn en Els Mussels van OVSG geven uitleg in drie academies op drie data. 

29/10 OVSG doet voorstellen om het lerarentekort aan te pakken

Na een brede bevraging bij besturen en directies maakte OVSG een menukaart van twintig voorstellen om het lerarentekort aan te pakken en stelde die voor aan de minister. Sommige acties kunnen meteen starten, andere werken op langere termijn. Zo willen we bijvoorbeeld zij-instromers de kans geven om voor de klas te staan (60%) en ondertussen hun diploma te behalen (40% educatief verlof gedurende drie jaar). Ook stellen we voor om leraren die bereid zijn meer te werken dan hun lesopdracht te verlonen per extra lesuur.

26/10 Internationale expertmeeting: De beste lezers zitten in mijn klas

Op 19 november organiseert OVSG samen met de Nederlandse collega’s van VOS-ABB een expertise-uitwisseling over lezen in het onderwijs. Hoe kunnen we met een krachtige didactische aanpak de resultaten verbeteren? Wat kunnen Vlaanderen en Nederland van elkaar leren op dit vlak? Deelname is gratis (online webinar), maar het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 deelnemers.  

25/10 Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet. De overheid verwacht dat we een duurzame relatie opbouwen met de scholen en academies, en daaraan werken we ook nu al. De pedagogische begeleiding behoudt heel wat ruimte voor het maken van eigen keuzes volgens de noden van het veld, maar tegelijk wordt meer verantwoording gevraagd.  

15/10 OVSG betreurt besparingen in onderwijs

Met een stijgende leerlingenpopulatie en een krap personeelsbestand hebben we elke euro in onderwijs nodig. Er liggen heel wat uitdagingen op de plank, zoals bv. het steeds grotere lerarentekort. Het is dan ook bitter dat onderwijs, de sector die mee onze toekomst maakt, moet inleveren.

14/10 Pedagogische begeleiding ondersteunt bij taalscreening

Sinds deze week leggen alle vijfjarige kleuters de Koalatest af. Deze test moet duidelijk maken of een kind nood heeft aan extra taalondersteuning of niet. Onze pedagogisch begeleiders begeleiden de scholen bij het verwerken van de resultaten en bij het uittekenen van ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben.

05/10 176 858 leerlingen gestart in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

De stabilisering van het leerlingenaantal in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ondanks een dalende nataliteit, is een trend die we al enkele jaren kennen en wijst er dus op dat proportioneel meer ouders en leerlingen voor een stedelijke of gemeentelijke school kiezen. Zowel het buitengewoon onderwijs als het gewoon secundair onderwijs kennen een duidelijke stijging. 

14/9 OVSG kan niet instemmen met CAO XII

Hoewel CAO XII heel wat positieve elementen bevat die de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen en die het ambt van directeur erkennen, kan OVSG niet instemmen met de maatregel om 15 miljoen te investeren in syndicale afvaardiging op het niveau van de school of de academie. Om die reden heeft OVSG onderwijs-CAO XII niet mee ondertekend.

01/9 Veel succes in het nieuwe schooljaar!

Onze scholen, centra en academies zijn goed gestart op 1 september. Na twee coronajaren zijn leerlingen en teams vooral opgelucht dat ze samen naar school kunnen op een min of meer gewone manier.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs