Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Nieuws

OVSG stelt werking pedagogische begeleiding voor in Vlaams Parlement

Directeur Pedagogische Begeleiding Walentina Cools stelt onze werking voor op 29 april. Omdat differentiatie de sleutel is om leerachterstand te voorkomen, tonen we het voorbeeld van Basisschool De Kriebel in Antwerpen. Deze school liep een tweejarig begeleidingstraject met sterke resultaten.

 
 
 
29/4 Vertrouwensband tussen school en pedagogische begeleiding is basis voor kwaliteitsvol onderwijs

De pedagogische begeleiding van OVSG stelt vandaag haar jaarverslag 2019-2020 voor in het Vlaams parlement. Een jaar als geen ander, waarin de coronacrisis ons dwong in snel tempo te schakelen. Met succes, want de appreciatie voor onze begeleiding is gegroeid. De sterke vertrouwensrelatie tussen de school en de pedagogisch begeleiding is een stevige basis om ook in de toekomst duurzaam aan onderwijskwaliteit te werken.

22/4 Europees perspectief op lerarentekort tijdens OVSG-VLEVA webinar

Het lerarentekort is geen Vlaams maar een Europees probleem. Dat was de insteek van een webinar georganiseerd door OVSG en VLEVA met deelnemers uit verschillende Europese landen. Na een introductie van Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, maakten de deelnemers kennis met het Eurydice rapport, waarin de lerarenloopbaan in Europa bestudeerd wordt, en de verschillende initiatieven van de Europese Unie voor de professionalisering van leerkrachten. Inspirerende voorbeelden van oplossingen kwamen uit Antwerpen, Ierland en Zweden.

12/4 OVSG pleit voor realiteitszin en ambitie bij heropening scholen

In overleg met de virologen besliste het onderwijsveld dat het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs terug volledig mogen starten. OVSG is tevreden en hoopt op verdere versoepelingen in de toekomst zodat ook voor de tweede en derde graad secundair onderwijs de school zo snel mogelijk terug opent.

07/4 OVSG focust op ondersteuning van secundaire scholen bij modernisering

De nieuwe wending in het debat over de eindtermen secundair  - ook het GO! stapt naar het Grondwettelijk hof - roept opnieuw vragen op bij besturen en scholen over de start van volgend schooljaar. Nochtans is het belangrijk dat scholen duidelijkheid krijgen. OVSG heeft altijd gepleit voor redelijkheid. Tijdens het overleg gingen we, in het belang van onze scholen en leerlingen, steeds op zoek naar het hoogst bereikbare compromis. Het decreet is gestemd en we voeren dit uit, binnen het pedagogisch project van onze scholen. Bij een escalatie van het conflict hebben onze scholen geen baat. 

31/3 Onderwijsspiegel 21 toont noodzaak van duurzame pedagogische begeleiding aan

Vandaag stelt de Onderwijsinspectie de Onderwijsspiegel 21 voor, een overzicht van de doorlichtingen in schooljaar 19-20, het eerste coronaschooljaar. De impact van corona op het Vlaamse onderwijs en welbevinden op school worden eveneens onderzocht. In haar conclusies stelt de inspectie o.a. dat het onderwijskundig beleid in Vlaanderen een sterke impuls kan gebruiken. Het zijn de pedagogische begeleidingsdiensten die erin slagen om samen met de scholen hun onderwijskundige aanpak te verbeteren. Dat blijkt uit tal van succesvolle voorbeelden uit de praktijk.

30/3 Welbevinden kinderen en jongeren sterk onder druk

De coronacrisis plaatste heel wat ouders en gezinnen onder sterke druk en dat hebben de CLB’s gevoeld. De Centra voor Leerlingenbegeleiding kregen opvallend meer vragen over moeilijke thuissituaties, conflicten binnen het gezin en gevoelens als angst en depressie. De cijfers in het nieuwe jaarverslag van de CLB’s bevestigen de alarmerende signalen rond het welbevinden van kinderen en jongeren.

26/3 OVSG lanceert warme oproep om kleuterscholen open te houden

De beslissingen van de laatste dagen in het onderwijs brachten veel stress en emoties teweeg en dat is begrijpelijk. We hebben alle begrip voor gemeentescholen die omwille van hun lokale context of een groot aantal besmettingen hun kleuterschool moeten sluiten. OVSG doet toch een warme oproep om, voor zover het mogelijk is, het kleuteronderwijs open te houden, in te zetten op kwetsbare kleuters én de druk bij de ouders te verminderen

02/3 Zes maanden extra onderwijs brengen geen leerwinst

Wat is de invloed van het coronavirus op onze onderwijskwaliteit? Is er sprake van leerachterstand en waar situeert deze zich? OVSG deed hierover een onderzoek bij 2700 leerlingen in het basisonderwijs. De resultaten zijn genuanceerd, maar wijzen vooral in de richting van een probleem met lezen.

24/2 Sociaal onderwijsakkoord, moeilijk proces maar samen door de deur

De functioneringscyclus van gesubsidieerd personeel wordt soberder en eenvoudiger en de evaluatieprocedure wordt korter. Dat zijn de voornaamste elementen van het sociaal onderwijsakkoord, dat deze ochtend werd voorgesteld door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de sociale partners in het onderwijs. Positieve elementen, vindt OVSG, op weg naar een constructief HR-beleid op maat van de lokale context.

12/2 OVSG pleit voor realiteitszin in debat eindtermen

De nieuwe eindtermen doorliepen een lang en moeizaam proces. Dat ze er uiteindelijk gekomen zijn is, een goede zaak. Voor OVSG staat het belang van de scholen en de leerlingen voorop. Op dit moment zitten we in een spreidstand tussen de tijdsdruk enerzijds en het inhoudelijke belang en de haalbaarheid anderzijds. We hopen dat de nodige lessen worden getrokken voor de ontwikkeling van de eindtermen basisonderwijs. We wachten de beslissing van het Grondwettelijk Hof over de eindtermen secundair onderwijs nu af. Ondertussen blijven onze scholen de implementatie van de modernisering in de tweede graad voorbereiden.

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs