Standpunten

Filters:
Minimumdoelen basis Sterrebeek wiskundeles
12/09/2023

Van start met minimumdoelen basisonderwijs

In de beleidsnota 2019-2024 kondigde de minister van Onderwijs nieuwe eindtermen voor het basisonderwijs aan. De tijd begint dus te dringen. Het proces om ni…

Lees meer
Leerlingen doen aan houtbewerking en tekenen een ontwerp.
04/05/2023

Laat de arbeidskrachten van morgen niet in de steek

De B-stroom in het secundair onderwijs is het slachtoffer van een structuurfout in de modernisering. Als we niet tijdig ingrijpen is een hoge ongekwalificeer…

Lees meer
AI chatbot
07/02/2023

Chat­G­PT in het onder­wijs, vloek of zegen?

Chat­G­PT, een digi­ta­le tool waar de gebrui­ker mee chat en vra­gen van aller­lei aard stelt, is vol­op in de actu­a­li­teit. Er kwa­men berich­ten over de…

Lees meer
06/01/2023

Belastingbetaler verdient beter dan koehandel met scholen

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) is vandaag een van de grootste vastgoedeigenaars in het land maar vraagt de overheid om meer middelen om zijn patrimonium te …

Lees meer
03/10/2022

Nog veel vragen en onduidelijkheden over Vlaamse toetsen

Vanaf 2024 moeten alle leerlingen Vlaamse toetsen afleggen op vier momenten in hun schoolloopbaan. Op zich is OVSG hier niet tegen gekant. Onze scholen gebru…

Lees meer
31/05/2022

OVSG niet akkoord met wijziging besluit Vlaamse Regering 26 februari 2021

OVSG geeft een protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26

Lees meer
31/03/2022

OVSG akkoord met ontwerpdecreet diverse maatregelen onderwijs

Dit decreet bevat diverse uiteenlopende maatregelen voor verschillende onderwijsniveaus die zowel slaan op personeelsaspecten als op onderwijskundige aspecte…

Lees meer
24/03/2022

OVSG geeft protocol akkoord met bedenkingen bij OD XXXII

Na de onderhandelingen over Onderwijsdecreet XXXII geeft OVSG een protocol van akkoord bij de tekst. Toch zijn er nog een aantal specifieke bezorgdheden over…

Lees meer
14/03/2022

Democratisch debat over Vlaamse toetsen nodig

Vanaf 2024 moeten alle leerlingen Vlaamse toetsen afleggen op vier momenten in hun schoolloopbaan. De toetsen waren al aangekondigd in het regeerakkoord met …

Lees meer
10/03/2022

Taal leren in vijf krachtlijnen

Vijf krachtlijnen zijn richtinggevend bij het leren van taal. 

Lees meer
18/02/2022

OVSG geeft protocol akkoord bij ontwerp van decreet onderwijs XXXII

OVSG wenst bij artikel 28 van het ontwerp een voorbehoud te maken. Dit artikel verstrengt de regels over het criterium van de regelmatige leerling in het dee…

Lees meer
27/01/2022

OVSG akkoord met ontwerpdecreet duale opleidingen

OVSG gaf na de onderhandelingen een protocol van akkoord bij het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwasse…

Lees meer
25 resultaten