10/03/2022

Taal leren in vijf krachtlijnen

Vijf krachtlijnen zijn richtinggevend bij het leren van taal. 

De pedagogische begeleiding van OVSG gaat uit van vijf krachtlijnen in verband met taalonderwijs:

  • Meertaligheid is een kracht.
  • Nederlands is onze verbindings- en leertaal.
  • Hoe meer talen je spreekt, hoe beter … en je kan ze allemaal tegelijkertijd leren!
  • Een rijke leeromgeving stimuleert.
  • Elke school maakt impliciete en expliciete afspraken over het leren van taal.

De pedagogische begeleiding werkte een uitgebreidere visietekst uit.
Wil je zelf aan de slag? Lees de brochure over hoe je op school een talenbeleid voert. 

Verdiep je verder