Wat is het CLB?

Elke erkende Vlaamse school werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Er worden afspraken gemaakt tussen de school en het CLB over de werking en de begeleiding.

Het CLB werkt enerzijds vraaggestuurd, dit wil zeggen dat iedereen bij ons terecht kan zowel leerling, ouders of school. Wij bieden steeds kwaliteitsvolle informatie, advies en begeleiding op maat. Daarnaast werkt het CLB ook aanbodgestuurd, denk maar aan de systematische contacten, het opvolgen van de leerplicht, de gratis vaccinaties en het treffen van maatregelen bij besmettelijke ziekten.

De werking van een CLB heeft heel wat troeven

De dienstverlening van een CLB is gratis. De leerling staat altijd centraal. Het CLB werkt onafhankelijk en is neutraal. Een CLB bestaat uit een multidisciplinair team en werkt discreet en vertrouwelijk.

Het CLB is werkzaam binnen de leerlingenbegeleiding op 4 domeinen:

  • Onderwijsloopbaanbegeleiding: samen zoeken naar de juiste studierichting, school of aangepast studieaanbod. 
  • Leren en studeren: het ondersteunen van het leerproces door het verder ontwikkelen van leer- en studeervaardigheden.
  • Psychisch en sociaal functioneren: hulp bieden wanneer leerlingen zich niet goed voelen op school of thuis.
  • Preventieve gezondheidszorg: samen werken aan de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen. Dit doen we o.a. door het organiseren van systematische contacten doorheen de schoolloopbaan, het aanbieden van vaccinaties en het nemen van profylactische maatregelen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan.

Meer over dit onderwerp

Dag clb medewerker 2023
02/02/2023

Maak het werk in het CLB aantrekkelijk

Vandaag is het de Dag van de CLB-medewerker. Een beroep dat ook stilaan als een knelpuntberoep wordt beschouwd. In het onderwijs hebben we niet alleen te wei…

Lees meer