Onze diensten

De werking van OVSG rust op een aantal pijlers die nauw met elkaar samenwerken: koepelwerking (beleidsdossiers, subsidiëring van schoolgebouwen en juridisch advies), pedagogische begeleiding, professionalisering (vorming, tools en sport- en openluchtklassen) en organisatie voor de interne ondersteunende diensten. Aan de hand van deze opdrachten maken we samen met onze besturen en onderwijsinstellingen werk van kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs.