Onze diensten

De werking van OVSG rust op een aantal pijlers die nauw met elkaar samenwerken: koepelwerking (beleidsdossiers, subsidiëring van schoolgebouwen en juridisch advies), pedagogische begeleiding, professionalisering (vorming, tools en sport- en openluchtklassen) en organisatie voor de interne ondersteunende diensten. Aan de hand van deze opdrachten maken we samen met onze besturen en onderwijsinstellingen werk van kwaliteitsvol stedelijk en gemeentelijk onderwijs.

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina