Leerlingenbegeleiding

Header Leerlingbegeleiding zorg

Leerlingenbegeleiding omvat een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen. Die vertrekken altijd vanuit een geïntegreerde en holistische benadering en een continuüm van zorg. Het beleid over leerlingenbegeleiding bestaat uit vier begeleidingsdomeinen – de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Taken

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Onthaalonderwijs streeft ernaar anderstalige nieuwkomers aansluiting te laten vinden in het reguliere Vlaamse onderwijs en op die manier hun integratie in de samenleving te bevorderen. Als schoolteam richt je je op maximale leer- en ontwikkelingskansen. Het onthalen van de nieuwkomer(s) is dus een samen-verhaal, waarbij de klasleraar, de vakleerkracht Nederlands en zorgleraar voortdurend met elkaar in dialoog gaan.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina