Leerlingenbegeleiding

Header Leerlingbegeleiding zorg

Leerlingenbegeleiding omvat een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen. De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering en een continuüm van zorg. Dit geïntegreerd beleid omvat vier begeleidingsdomeinen – de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Taken

Actief pluralisme op school – geef vorm en inhoud aan samenleven en samen leren

Ons onderwijs leeft lokaal en staat open voor de wereld. Onze scholen en academies vormen het hart van het socio-culturele weefsel. Kinderen, jongeren en volwassenen leren van en met elkaar. Ze kunnen zichzelf zijn, ze ontdekken hun talenten en ontwikkelen interesses, elk met een verschillende achtergrond en overtuiging. Zo kan iedereen de kansen grijpen die de maatschappij biedt.

Lees verder

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Onthaalonderwijs streeft ernaar anderstalige nieuwkomers aansluiting te laten vinden in het reguliere Vlaamse onderwijs en op die manier hun integratie in de samenleving te bevorderen. Als schoolteam richt je je op maximale leer- en ontwikkelingskansen. Het onthalen van de nieuwkomer(s) is dus een samen-verhaal, waarbij de klasleraar, de vakleerkracht Nederlands en zorgleraar voortdurend met elkaar in dialoog gaan.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina