Leerlingenbegeleiding

Header Leerlingbegeleiding zorg

Leerlingenbegeleiding omvat een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen. Die vertrekken altijd vanuit een geïntegreerde en holistische benadering en een continuüm van zorg. Het beleid over leerlingenbegeleiding bestaat uit vier begeleidingsdomeinen – de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.