Radicalisering en polarisering in onderwijs

Sinds de aanslagen in 2016 ontwikkelde Vlaanderen een beleid om radicalisering en polarisering te voorkomen. Ook onderwijs heeft hier een belangrijke rol in. Om aan de vragen van scholen en centra te beantwoorden werd een overleg opgestart tussen het departement onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. Alle tools, leermiddelen en actieplannen uit dit overleg zijn in samenwerking ontwikkeld. Je vindt hier ook onze visietekst en nog andere materialen nuttig voor jouw praktijk.