Header talen academie woord wetteren © Academie Wetteren

Talenbeleid uitwerken

Elke school voert een talenbeleid dat aansluit bij de specifieke context van de school. Scholen doen er goed aan om de diversiteit aan talen te omarmen en positief te benutten. Dat vraagt een gelijkgerichte visie en een effectieve onderwijskundige aanpak.

Lees verder

Visie op het leren van taal

De pedagogische begeleiding van OVSG gaat uit van een aantal krachtlijnen voor taalonderwijs: de kracht van meertaligheid, Nederlands als verbindings- en leertaal en een rijke en stimulerende leeromgeving. Daarnaast is het belangrijk dat elke school autonoom impliciete en expliciete afspraken maakt over het leren van taal.

Lees verder

Sociaal tolken en vertalen

Wanneer de ouders van sommige leerlingen geen Nederlands spreken, verloopt de communicatie soms moeizaam. Een tolk kan dan soelaas brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Lees verder

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Anderstalige jongeren kunnen een beroep doen op onthaalonderwijs. Zo bevorderen scholen de Nederlandse taalvaardigheid en de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer. Het onthaalonderwijs omvat een onthaaljaar en een vervolgjaar.

Lees verder

Oekraïne op school en in de klas

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel gezinnen op de vlucht. Hun kinderen zoeken een plekje in onze scholen. We bundelen pedagogische en organisatorische informatie voor onderwijs aan deze anderstalige nieuwkomers.

Lees verder

Taalverwerving voor anderstalige of taalarme kleuters

De beheersing van de Nederlandse taal is vaak een bepalende factor in het beoordelen van de kennis van anderstalige en taalarme kinderen. Toch is een lager beheersingsniveau geen indicatie voor onvoldoende algemene, abstracte kennis. Het kind kan logisch denken en handelen omdat het probleemoplossend denkt en handelt vanuit de moedertaal. Het is aan de leerkracht om anderstalige of taalarme kinderen te observeren om de kennis van deze kinderen objectief te kunnen peilen.

Lees verder

Extra oefenkansen Nederlands creëren

Een taal leer je door ze te horen en te spreken. Oefenen is belangrijk om een taal onder de knie te krijgen. Een ouderwerking die openstaat voor alle ouders kan op een relatief eenvoudige manier oefenkansen bieden. De school kan hierin ondersteunen of zelf oefenkansen creëren.

Lees verder