Persberichten

Perscontact

Anne Berckmoes

0496 10 40 80 anne.berckmoes@ovsg.be
Contact
Filters:
04/10/2023

Leerlingenaantal in buitengewoon onderwijs blijft in de lift

Op 1 september zijn 177 525 leerlingen gestart in stedelijke en gemeentelijke scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat opvalt is dat …

Lees meer
29/08/2023

Een op vier directies zoekt nog minstens één leraar

Op minder dan een week voor de start van het schooljaar is maar liefst een op de vier directies nog op zoek naar een leraar. Meestal gaat het om een of meer …

Lees meer
21/08/2023

Behoud gemeentescholen Knokke-Heist toont belang van respect voor schoolkeuze

Het feit dat de geplande overname van het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist door het GO! niet doorgaat, is een opluchting voor de vele leerkrachten, lee…

Lees meer
29/06/2023

Leescoaches staan klaar om PIRLS-grafiek te keren

Om de trend van dalende PIRLS-resultaten voor lezen te keren, besteedde OVSG de voorbije jaren veel aandacht aan lezen. Dat de combinatie van vorming en bege…

Lees meer
27/06/2023

OVSG-toets van afname naar analyse op één week

Tot vorige week legden 25 921 leerlingen de OVSG-toets af. Vandaag ontvangen scholen de analyse van hun resultaten. Door zo kort op de bal te spelen kunnen s…

Lees meer
16/06/2023

Akkoord over specifieke minimumdoelen secundair onderwijs

In het voorstel van decreet over de minimumdoelen, de vroegere eindtermen, voor de tweede en derde graad secundair zijn nu ook de specifieke minimumdoelen va…

Lees meer
05/06/2023

Democratisch burgerschap centraal in OVSG-toets

Tussen 5 en 24 juni leggen dit jaar 27 488 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. Dankzij het thema Jouw gemeente’ maken kind…

Lees meer
16/05/2023

PIRLS-resultaten tonen: lezen vraagt een topsportbenadering

Goed kunnen lezen is een basisvaardigheid. We moeten de trend van dalende PIRLS-resultaten voor lezen absoluut keren. OVSG stelt een heuse topsportbenadering…

Lees meer
02/05/2023

Leerlingen in B-stroom slachtoffer van structuurfout onderwijs

De B-stroom in het secundair onderwijs is het slachtoffer van een structuurfout in de modernisering. Als we niet tijdig ingrijpen, dreigen deze leerlingen he…

Lees meer
30/03/2023

Nood om te werken aan psychisch welbevinden blijft hoog

Het schooljaar 2021-2022 was opnieuw niet gemakkelijk voor onze leerlingen, dat hebben onze CLB medewerkers gemerkt. De cijfers uit het jaarverslag liegen er…

Lees meer
28/03/2023

Vernieuwde minimumdoelen secundair: duidelijkheid in zicht

Vandaag kregen de onderwijsverstrekkers de kans om het proces en de resultaten van de minimumdoelen tweede en derde graad voor te stellen aan de Vlaamse parl…

Lees meer
09/02/2023

Her­stel na coron­a­pe­ri­o­de zet zich voort in academies

Op zater­dag 11 febru­a­ri is het de Dag van de Aca­de­mies. Een fees­te­lij­ke dag voor alle aca­de­mies deel­tijds kunst­on­der­wijs in Vlaan­de­ren en Bru…

Lees meer
78 resultaten

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina