Header Toets

De OVSG-toets voor het zesde leerjaar basisonderwijs is een vaste waarde in de lagere scholen. De toets is een evaluatie-instrument en de motor van het kwaliteitsbeleid. Na de afname volgt een traject van data-analyse en prioriteiten stellen. Onze pedagogische begeleiding helpt de scholen hun onderwijs naar een hoger niveau te tillen.

Taken

Waarom deelnemen aan de OVSG-toets?

Direc­teur Miek Van Eynd­ho­ven ver­telt hoe de peda­go­gisch advi­seur van OVSG de kwa­li­teits­wer­king onder­steunt in De Ver­re­kij­ker in Weelde.

Lees verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina