Het schoolfeedbackrapport

Het schoolfeedbackrapport biedt gepersonaliseerde ondersteuning bij het lezen en interpreteren van eigen resultaten van de OVSG-toets. Bovendien helpt het bij de analyse en omzetting van data naar een actieplan voor de klasvloer. Doorheen dit proces kunnen scholen rekenen op de begeleiding van hun ankerfiguur.

Schoolfeedbackrapport klein

Streven naar nog meer kwaliteit

De onderwijskwaliteit borgen en bijsturen is een centraal doel van elke school. De prioriteiten en onderzoeksvragen van de school kunnen afgetoetst worden op basis van informatiebronnen. Het schoolfeedbackrapport biedt scholen een laagdrempelige informatiebron die helpt om antwoord op de kwaliteitsvragen te onderbouwen: doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed? En hoe weten we dat? Zo kan de school bijvoorbeeld nagaan of er impact is van het nieuwe talenbeleid, het toenemend meertalig schoolpubliek of van de nieuwe methode die ze introduceerde voor wetenschap en techniek. 

Na een duidelijke analyse van de resultaten kan de school data onderbouwde antwoorden bieden op de gestelde onderzoeksvragen en gepaste acties ondernemen.

Visual toets

Waarom een schoolfeedbackrapport aanvragen? 

Uit praktijkonderzoek weten we dat scholen het niet evident vinden om met de gegevens uit de toets aan de slag te gaan. De hoeveelheid van gegevens die je krijgt, kan overweldigen. Dit feedbackrapport ondersteunt je in het lezen van de resultaten en gidst je bij het maken van de vertaalslag naar het kwaliteitszorgbeleid van je school. 

Wat mag je concreet verwachten?

Het schoolfeedbackrapport vertrekt vanuit een helikopterzicht. Stapsgewijs gaan we dieper in op de toetsresultaten van jouw school voor elk van de vier leergebieden en domeinen. Deze resultaten zetten we af tegen de scores van vergelijkbare scholen of alle scholen in Vlaanderen die diezelfde toets hebben afgelegd.

De interactieve grafieken in dit rapport worden vergezeld van een begrijpbare vertaling, die je steeds met een klik op de knop kan uitbreiden met statistische verklaringen. Die verklaringen zijn wetenschappelijk onderbouwd. Daarbovenop geven we ook richtvragen mee om als school een verklaring te zoeken voor deze resultaten. Tot slot heb je de mogelijkheid om zelf aantekeningen in het rapport aan te brengen.

Dit is een zeer waardevol rapport dat een plek zal vinden in ons outputdossier. Onze goede resultaten bespreken we in de personeelsvergadering als een trotsmoment’. Over het mindere resultaat voor lezen gaan we samen met alle teamleden reflecteren.
Ervaringen van een gebruiker

OVSG biedt begeleiding en professionalisering

Jouw pedagogisch adviseur zal met jou aan de hand van dit schoolfeedbackrapport de cyclus van het OVSG-kwaliteitskader stapsgewijs doorlopen en ondersteunen bij verschillende stappen in het proces. Zowel bij het lezen en interpreteren van dit rapport, als bij het combineren en verzamelen van ondersteunende informatiebronnen en het formuleren van prioriteiten en acties binnen jullie kwaliteitszorgproces. Door de persoonlijke opvolging van je adviseur kan hij/​zij deze informatie ook mee een plaats geven binnen jullie breder schoolverhaal.

Naast de resultaten van toetsen zoals de OVSG-toets beschikken scholen over steeds meer informatiebronnen die ze kunnen benutten om geïnformeerde beslissingen te nemen om zo het leren van leerlingen te versterken. Omgaan met een grote hoeveelheid van complexe informatiebronnen is een uitdaging, net zoals het goed lezen van grafieken en andere gegevenssets. We bieden hierop een antwoord met een specifiek professionaliseringsaanbod over het werken met data.

Bekijk onze smaakmakers en thematrajecten over datageletterdheid
Bij een minder goed resultaat hadden we het wat lastig om te relativeren. Dankzij onze begeleider konden we de cijfers relativeren gezien onze beperkte testgroep. Zij hielp ons om resultaten uit de OVSG-toets mee te nemen in de kwaliteitsoefening.
Ervaringen van een gebruiker

Heb je een vraag?

Anita Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

Digitale toets GBS Ottenburg
18/06/2021

Aan de slag met OVSG-toets dankzij schoolfeedbackrapport

De OVSG-toets biedt elk jaar een rijkdom van data aan de deelnemende basisscholen. Toch is het voor schoolteams niet evident om op basis van die gegevens zin…

Lees meer

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina