Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
27 resultaten
Nieuws

Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf deze week kunnen lagere scholen inschrijven voor de OVSG-toets 2022 voor het zesde leerjaar.

Meer info
Nieuws

Vlaamse toetsen: benut de expertise die er is

Onder de noemer Vlaamse toetsen’ wil de Vlaamse regering op vier momenten in de schoolloopbaan centrale toetsen organiseren. Deze week vindt over dit thema een hoorzitting plaats. Zonder dat er een decretaal kader is, is een nieuw Steunpunt Centrale Toetsen in onderwijs deze toetsen aan het ontwikkelen. Het gaat om een fundamentele ingreep in ons onderwijs en dat verdient een breed maatschappelijk debat. Met de ervaring die we hebben met de OVSG-toets willen we wijzen op wat écht werkt als het gaat over onderwijskwaliteit.

Meer info
Nieuws

OVSG vraagt formeel overleg over centrale toetsen

Het voorbije anderhalf jaar is al veel beslist en er wordt volop ontwikkeld. Toch kwam er nog geen formeel debat en is er nog geen decreet. Omdat OVSG een aantal principiële aspecten wil bespreken, vragen we aan minister Weyts een schoolpactoverleg zodat met onze standpunten rekening wordt gehouden.

Meer info
Nieuws

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie van de onderwijskwaliteit in de basisschool. Daarmee gaan we bewust breder dan de toekomstige Vlaamse toetsen waar enkel de kennis van wiskunde en (delen van) Nederlands wordt gepeild. 

Meer info
Nieuws

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van internationaal en nationaal peilingsonderzoek (PIRLS, STEP), maar ze zijn wel direct bruikbaar op de klasvloer. Ook bij de OVSG-toets scoren wiskunde en lezen minder goed. 

Meer info
Nieuws

Advies Vlor geeft fundamentele bedenkingen bij Vlaamse toetsen

De Vlaamse Onderwijsraad brengt een advies uit over de Vlaamse toetsen, die alle leerlingen op vier momenten in hun schoolloopbaan vanaf 2024 moeten afleggen. OVSG heeft aan dit advies meegewerkt. We onderschrijven het dan ook volledig. Eerder dit jaar vroeg OVSG al een Schoolpactoverleg om knelpunten in dit dossier aan te kaarten. Na dit overleg en na lang aandringen kwam er in de zomer een voorontwerp van decreet. Het Vlor-advies geeft enkele fundamentele bedenkingen bij deze ontwerpteksten.

Meer info
Nieuws

Peilingen wiskunde en Nederlands zijn hoopgevend

Meer dan acht op de tien leerlingen halen de nieuwe eindtermen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP). Voor wiskunde is er een groot verschil tussen de A- en B-stroom. Onze pedagogische begeleidingsdienst blijft scholen verder ondersteunen bij de nieuwe en aangepaste eindtermen die er nog aankomen.

Meer info
Nieuws

Werk maken van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

Het niveau voor Frans gaat achteruit, ze kunnen niet meer begrijpend lezen … De media wisten de alarmbellen te vinden de voorbije maanden. Vlaamse scholen staan zelf in voor de kwaliteit van hun onderwijs en met het referentiekader Onderwijskwaliteit (OK) weten ze welke indicatoren hierbij belangrijk zijn. Een daling vaststellen is één ding, er wat aan doen is een complexe uitdaging. De OVSG-toets kan hieraan bijdragen.

Meer info
Nieuws

Aan de slag met OVSG-toets dankzij schoolfeedbackrapport

De OVSG-toets biedt elk jaar een rijkdom van data aan de deelnemende basisscholen. Toch is het voor schoolteams niet evident om op basis van die gegevens zinvolle acties te ondernemen. Met het nieuwe schoolfeedbackrapport bij de toets en de daaraan gekoppelde professionalisering brengen we daar verandering in.

Meer info
Resultaten per pagina