Filters

Actieve filters Wis filters

Zoeken

Actieve filters Wis filters
25 resultaten
Taak

Hoe bestel je de OVSG-toets?

Nam je school nog nooit deel aan de OVSG-toets of dateert de deelname van voor 2019? Dan registreer je je school éénmalig. Na het doorlopen van de registratie, kan je je bestelling plaatsen. Bestellen kan vanaf 18 december 2023. Vanaf die datum kun je toegang krijgen tot de praktische proeven. 

Meer info
Taak

Wat is de OVSG-toets?

De OVSG-​toets is een door de over­heid geva­li­deer­de toets voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De toets is methode-​onafhankelijk en is gebaseerd op de leerplannen van OVSG. Elk jaar opnieuw maakt een team van medewerkers een nieuwe toets rond een centraal thema. Opmerkelijk is dat de OVSG-​toets alle leergebieden en domeinen van de basisschool toetst. Dit gebeurt aan de hand van schriftelijke én praktische proeven. De toets levert aan de scholen bijkomende gegevens voor het output- en leerlingendossier. Bovendien is de toets een instrument waarmee scholen hun onderwijskwaliteit kunnen bewaken. 

Meer info
Taak

Hoe wordt de OVSG-toets ontwikkeld?

Als je als school beslist om deel te nemen aan de OVSG-toets heb je misschien ook een aantal vragen over het tot stand komen ervan. Hier lees je meer over het ontwikkelen van zo een toets en hoe jij als school hieraan kan meewerken.

Meer info
Taak

Het schoolfeedbackrapport

Het schoolfeedbackrapport biedt gepersonaliseerde ondersteuning bij het lezen en interpreteren van eigen resultaten van de OVSG-toets. Bovendien helpt het bij de analyse en omzetting van data naar een actieplan voor de klasvloer. Doorheen dit proces kunnen scholen rekenen op de begeleiding van hun ankerfiguur.

Meer info
Taak

Trends en bevindingen

Scholen die deelnemen aan de OVSG-toets, krijgen snel nadat ze hun resultaten hebben ingegeven hun vergelijkingsscores en de gemiddelden. Dat zet aan tot reflectie en actie. OVSG maakt de Vlaamse gemiddelden elk jaar eind juni bekend en trekt er een aantal conclusies uit.

Meer info
Nieuws

Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf deze week kunnen lagere scholen inschrijven voor de OVSG-toets 2022 voor het zesde leerjaar.

Meer info
Nieuws

Vlaamse toetsen: benut de expertise die er is

Onder de noemer Vlaamse toetsen’ wil de Vlaamse regering op vier momenten in de schoolloopbaan centrale toetsen organiseren. Deze week vindt over dit thema een hoorzitting plaats. Zonder dat er een decretaal kader is, is een nieuw Steunpunt Centrale Toetsen in onderwijs deze toetsen aan het ontwikkelen. Het gaat om een fundamentele ingreep in ons onderwijs en dat verdient een breed maatschappelijk debat. Met de ervaring die we hebben met de OVSG-toets willen we wijzen op wat écht werkt als het gaat over onderwijskwaliteit.

Meer info
Nieuws

OVSG vraagt formeel overleg over centrale toetsen

Het voorbije anderhalf jaar is al veel beslist en er wordt volop ontwikkeld. Toch kwam er nog geen formeel debat en is er nog geen decreet. Omdat OVSG een aantal principiële aspecten wil bespreken, vragen we aan minister Weyts een schoolpactoverleg zodat met onze standpunten rekening wordt gehouden.

Meer info
Nieuws

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie van de onderwijskwaliteit in de basisschool. Daarmee gaan we bewust breder dan de toekomstige Vlaamse toetsen waar enkel de kennis van wiskunde en (delen van) Nederlands wordt gepeild. 

Meer info
Nieuws

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van internationaal en nationaal peilingsonderzoek (PIRLS, STEP), maar ze zijn wel direct bruikbaar op de klasvloer. Ook bij de OVSG-toets scoren wiskunde en lezen minder goed. 

Meer info
Nieuws

Advies Vlor geeft fundamentele bedenkingen bij Vlaamse toetsen

De Vlaamse Onderwijsraad brengt een advies uit over de Vlaamse toetsen, die alle leerlingen op vier momenten in hun schoolloopbaan vanaf 2024 moeten afleggen. OVSG heeft aan dit advies meegewerkt. We onderschrijven het dan ook volledig. Eerder dit jaar vroeg OVSG al een Schoolpactoverleg om knelpunten in dit dossier aan te kaarten. Na dit overleg en na lang aandringen kwam er in de zomer een voorontwerp van decreet. Het Vlor-advies geeft enkele fundamentele bedenkingen bij deze ontwerpteksten.

Meer info
Nieuws

Peilingen wiskunde en Nederlands zijn hoopgevend

Meer dan acht op de tien leerlingen halen de nieuwe eindtermen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs. Dat blijkt uit een peiling van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (STEP). Voor wiskunde is er een groot verschil tussen de A- en B-stroom. Onze pedagogische begeleidingsdienst blijft scholen verder ondersteunen bij de nieuwe en aangepaste eindtermen die er nog aankomen.

Meer info
Resultaten per pagina

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina