Wat is de pedagogische begeleiding?

Het is de decretale opdracht van de pedagogische begeleiding van OVSG om de scholen, centra en academies te ondersteunen bij het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs. De begeleiding bestaat uit verschillende afdelingen die gericht zijn op de verschillende onderwijsniveaus (basisonderwijs, secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs of clb’s). Met de andere afdelingen van OVSG (professionalisering, juridische dienstverlening) werken we nauw samen. We maken werk van wat de overheid van ons verwacht en spelen in op de verwachtingen van onze klanten. Via gerichte bevragingen houden we de vinger aan de pols.

Hoe werken we samen?

Kwaliteit realiseren is een proces dat nooit af is. Heeft jouw school, centrum of academie een vraag?
De pedagogische begeleiding van OVSG ondersteunt scholen, centra en academies bij elke stap van het proces. Ofwel komen we ter plekke naar je school of academie of we organiseren online meetings of netwerken. Via onze professionalisering kunnen teams zich verder verdiepen in een thema of project zodat dit ingebed raakt in de praktijk.

200213 Infographic pbd
Begeleidingsplan klaver samenwerken kwaliteit

Visie, plan en rapportage

Aan de basis van de pedagogische begeleiding ligt een visie en een begeleidingsplan met speerpunten voor drie jaar. Elk jaar rapporteert de pedagogische begeleiding aan de Vlaamse regering. Dat verslag brengt een synthese van de werking voor scholen, centra en academies en doet beleidsaanbevelingen.

Bij wie kun je terecht? 

OVSG-begeleiders werken

  • op maat en lokaal nabij
  • vertrouwend in groeikracht
  • samen lerend en vernieuwend
  • gericht en met ambitie

De pedagogische begeleiding werkt met vaste ankers voor scholen en academies. De anker is een echte vertrouwenspersoon die de context goed kent zodat een duurzame relatie kan ontstaan. Je vindt je anker voor jouw onderwijsniveau en gemeente via onze aanspreekpunten.

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina