Header Schoolorganisatie

Taken

Bevoegdheidsverdeling

De bevoegdheidsverdeling is verschillend geregeld voor de Vlaamse en Brusselse gemeenten. 

Voor het Vlaams Gewest laat het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (Decreet Lokaal Bestuur) heel wat maatwerk toe. Het is belangrijk om item per item na te gaan wie in eerste instantie bevoegd is, en daarna of delegatie en subdelegatie mogelijk is. Hierbij moet je telkens rekening houden met de onderwijsregelgeving. De onderwijsregelgeving kan afwijkingen bevatten die primeren op de regels van het Decreet Lokaal Bestuur. 

De Nieuwe Gemeentewet (NGW) bevat veel minder (uitgewerkte) mogelijkheden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook hier zal het belangrijk zijn om item per item na te gaan wie in eerste instantie bevoegd is, of delegatie mogelijk is én of de onderwijsregelgeving afwijkingen bevat die primeren op de NGW.

Lees verder

Wat te doen bij stakingen?

Welke maatregelen kan of moet een bestuur nemen wanneer er gestaakt wordt in het onderwijs? Wat zijn de gevolgen als een personeelslid niet op school geraakt door een staking bij het openbaar vervoer? Hoe kan je voorkomen dat een personeelslid als onwettig afwezig wordt geregistreerd?

Lees verder