Header Schoolorganisatie

Taken

Bevoegdheidsverdeling

Binnen het kader van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (Decreet Lokaal Bestuur) is er veel maatwerk mogelijk. Het is belangrijk om item per item na te gaan wie in eerste instantie bevoegd is, en daarna of delegatie en subdelegatie mogelijk zijn. Hierbij moet je telkens rekening houden met de onderwijsregelgeving. De onderwijsregelgeving kan afwijkingen bevatten die primeren op de regels van het Decreet Lokaal Bestuur.

Lees verder

Actief pluralisme op school – geef vorm en inhoud aan samenleven en samen leren

Ons onderwijs leeft lokaal en staat open voor de wereld. Onze scholen en academies vormen het hart van het socio-culturele weefsel. Kinderen, jongeren en volwassenen leren van en met elkaar. Ze kunnen zichzelf zijn, ze ontdekken hun talenten en ontwikkelen interesses, elk met een verschillende achtergrond en overtuiging. Zo kan iedereen de kansen grijpen die de maatschappij biedt.

Lees verder

Wat te doen bij stakingen?

Welke maatregelen kan of moet een bestuur nemen wanneer er gestaakt wordt in het onderwijs? Wat zijn de gevolgen als een personeelslid niet op school geraakt door een staking bij het openbaar vervoer? Hoe kan je voorkomen dat een personeelslid als onwettig afwezig wordt geregistreerd?

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina