Overzicht algemene protocollen

In het kader van de admi­ni­stra­tie­ve plan­last­ver­la­ging sluit OVSG alge­me­ne pro­to­col­len con­form de GDPR.

Ondertekend - Protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de gegevensuitwisseling

  • van gegevens bij het organiseren van zonaal collectief leerlingenvervoer tussen de Schoolbesturen, AGODI en De Lijn
  • voor de vaccinatie van leerlingen die stage lopen in in zorginstellingen tussen de Schoolbesturen, AGODI en AZG
  • voor de vaccinatie van cursisten die stage lopen in geselecteerde zorgopleidingen tussen de Centra voor Volwassenenonderwijs, AHOVOKS en AZG
  • bij doorlichtingen van onderwijsinstellingen (scholen, academies, centra voor leerlingenbegeleiding en CVO’s) door de onderwijsinspectie.

In onderhandeling - Protocol voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het kader van de gegevensuitwisseling

  • voor het organiseren van het pilootproject Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs” tussen de Schoolbesturen, AGODI en het departement onderwijs en vorming
  • van het (gemotiveerd) verslag tussen AGODI en de Schoolbesturen
  • van leerlingen huisonderwijs en het digitaliseren van de adviezen CLB tussen de Centrumbesturen CLB en AGODI
  • van definitieve uitsluitingen tussen AGODI en de Centrumbesturen CLB
  • van het (gemotiveerd) verslag tussen de Centrumbesturen CLB en de Schoolbesturen
Toegetreden schoolbesturen

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst