Ouderkoepel KOOGO

Ouders maken mee school. KOOGO, de ouderkoepel van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs, verbindt en versterkt ouders, ouderwerkingen, onderwijsprofessionals, schoolbesturen en partners. Wat kan KOOGO voor jou betekenen?

Voor ouders en ouderwerkingen

KOOGO informeert en inspireert ouders over belangrijke onderwijsthema’s zoals aanmelden en inschrijven, schoolkeuzeprocessen, pesten, zorg op school, … Daarnaast laat KOOGO de stem van ouders klinken aan de overlegtafel met onderwijsverstrekkers, onderwijspartners en beleidsmakers. Zo kan je als ouder aansluiten bij reflectiegroepen of deelnemen aan netwerk- en inspiratieavonden.

Wil je je ouderwerking optimaal organiseren? KOOGO maakt je wegwijs in het wettelijke kader, de juridische aspecten, de financiën, de verzekeringen, … Naast begeleidingen op maat van de ouderwerking organiseert KOOGO ook online vormingen. Thema’s zoals jaarplanning, organisatie, ledenwerving, teambuilding, … komen aan bod.

Ouder-schoolpartnerschap is een zaak van alle actoren: ouders, onderwijsprofessionals en kinderen
Koogo

Voor onderwijsprofessionals, schoolbesturen en partners

Leerkrachten en scholen hebben een belangrijke rol in het scheppen van een gunstig partnerschapsklimaat waarbinnen ouders en school een (h)echte samenwerking aangaan. KOOGO inspireert en informeert onderwijsprofessionals in online vormingen en via publicaties voor onderwijsprofessionals. Wil je je studenten uit de lerarenopleiding enthousiasmeren en inzicht geven in het partnerschap tussen ouders en school? Dan kan je KOOGO uitnodigen voor een gastles of een lezing op maat.

Een sterk partnerschap tussen ouders en school versterkt niet alleen de scholen en de ouders. Ook lokale beleidsdiensten zoals sociaal beleid, flankerend onderwijsbeleid, vrije tijd, … plukken de vruchten van een geïntegreerde ouderwerking. KOOGO is er dus ook voor schoolbesturen.

Zin om als partner ook jouw schouders onder de visie en de werking van KOOGO te zetten? Partners op Vlaams of lokaal niveau kunnen vormingen en lezingen op maat aanvragen om zo zelf expertise over dit thema te verwerven en te verspreiden.

Logo koogo