Belangenbehartiging voor beleidsdossiers

In onderhandelingen met de Vlaamse overheid en in de Vlaamse Onderwijsraad verdedigt OVSG de belangen van de stedelijke en gemeentelijke besturen en hun onderwijsinstellingen.

Om tot standpunten te komen die aansluiten bij de lokale noden, hebben we een uitgewerkte overlegstructuur. Op platformen voor directies, bestuurders en in netwerken met onderwijsdiensten bereiden we de standpunten voor. Een kenniscentrum zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing.