SABAM

Voor het afspelen van mechanische muziek (ook op de achtergrond), een live-optreden, een lezing, filmvoorstelling of toneelopvoering, ben je in bepaalde gevallen auteursrechten verschuldigd aan Sabam, de Belgische beheersvennootschap van auteurs, componisten en uitgevers.

Lees verder

SEMU

Als je kopieën gebruikt van het Semu-repertoire, dan sluit je best een licentieovereenkomst af zodat je meer rechtszekerheid hebt. Door de licentieovereenkomst verkrijg je namelijk de toestemming om kopieën te maken van partituren en liedjesteksten van het Semu-repertoire. Je krijgt ook toestemming om deze kopieën te bezitten en te gebruiken tijdens de lessen en andere activiteiten binnen de school (zoals koorwerking). De toestemming geldt zowel voor de personeelsleden als voor de aangegeven leerlingen.

Lees verder

Reprobel

Per kalenderjaar betaal je een vaste vergoeding per leerling op basis van de officiële leerlingencijfers. Het forfait wordt vastgelegd in een koninklijk besluit.

Bovendien mag je voor deze vergoeding, naast papieren reproducties, ook digitale reproducties maken en beschermd werk meedelen via het door passende maatregelen beveiligd netwerk van de onderwijsinstelling. 

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina