Overdracht vermogensrechten onderwijspersoneel

Alle creaties en werken die een gesubsidieerd personeelslid van het gemeentelijk onderwijs maakt in het kader van zijn aanstelling, ambt of opdracht behoren toe aan het schoolbestuur als werkgever. Het gaat om de zogenaamde vermogensrechten op deze werken of de rechten die kunnen worden geëxploiteerd (hoofdzakelijk reproductie- en mededelingsrecht). Het personeelslid behoudt altijd de morele rechten op zijn creatie, zoals het recht op auteursvermelding. De overdracht van vermogensrechten is statutair geregeld. Om discussies te vermijden, kun je best bindende afspraken maken over het aanmaken en delen van creaties binnen de onderwijsinstelling. Hieronder vind je een model van afsprakenkader.

Deze informatie is enkel beschikbaar voor OVSG-leden. Meld je aan om dit te raadplegen. Meer over je OVSG-account vind je hier.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 18 december 2023.

Zit je nog met vragen?

We helpen je graag verder. Contacteer de juridische dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst