SABAM

Voor het afspe­len van mecha­ni­sche muziek (ook op de ach­ter­grond), een live-optre­den, een lezing, film­voor­stel­ling of toneel­op­voe­ring, ben je in bepaal­de geval­len auteurs­rech­ten ver­schul­digd aan Sabam, de Bel­gi­sche beheers­ven­noot­schap van auteurs, com­po­nis­ten en uitgevers.

Om bepaal­de inhoud op deze pagi­na te bekij­ken moet je aan­ge­meld zijn in onze ledenzone.

Meld je aan
Schema 1 is voor een activiteit toestemming van Sabam nodig
Schema 2 wat met Sabam als je een activiteit of een uitvoering organiseert
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 1 maart 2023.

Zit je nog met vragen?

We hel­pen je graag ver­der. Con­tac­teer de juri­di­sche dienst voor jouw onderwijsniveau.

Contacteer onze juridische dienst