Mogelijkheden van de gemeenteschool op financieel gebied (Vlaams Gewest)

Heel wat schooldirecties willen weten hoe ze het financiële luik van de school correct kunnen regelen. Dat gaat bijvoorbeeld over het correct innen van de schoolrekeningen, over de aankoop van groenten voor een kookactiviteit of over het aanwenden van de opbrengst van het schoolfeest georganiseerd door de ouderwerking in samenwerking met de school voor de aankoop van een speeltoestel.

Lees verder

Mogelijkheden voor de academie op financieel gebied (Vlaams Gewest)

Heel wat directies willen weten hoe ze het financiële luik van de academie correct kunnen regelen. Dat gaat bijvoorbeeld over het correct innen van de deelnamekosten bij uitstappen, over de aankoop van klei voor de lessen keramiek of over het aanwenden van de opbrengst van een concert, georganiseerd door de vriendenkring in samenwerking met de academie, voor de aankoop van muziekinstrumenten.

Lees verder

Kostenbeheersing in basisonderwijs

De kostenbeheersing voor het basisonderwijs is geregeld in het decreet van 6 juli 2007. In dit decreet is een officiële lijst opgenomen met materialen die kosteloos ter beschikking gesteld moeten worden van de kinderen. Eveneens worden hier ook de zaken opgesomd waar scholen wel een bijdrage voor mogen vragen, de zogenaamde maximumfactuur, alsook een bijdrageregeling voor andere diensten en producten.

Lees verder