Kos­ten­be­heer­sing in basisonderwijs

De kos­ten­be­heer­sing voor het basis­on­der­wijs is gere­geld in het decreet van 6 juli 2007. In dit decreet is een offi­ci­ë­le lijst opge­no­men met mate­ri­a­len die kos­te­loos ter beschik­king gesteld moe­ten wor­den van de kin­de­ren. Even­eens wor­den hier ook de zaken opge­somd waar scho­len wel een bij­dra­ge voor mogen vra­gen, de zoge­naam­de maxi­mum­fac­tuur, als­ook een bij­dra­ge­re­ge­ling voor ande­re dien­sten en producten.

Om bepaal­de inhoud op deze pagi­na te bekij­ken moet je aan­ge­meld zijn in onze ledenzone.

Meld je aan
De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op: 1 maart 2023.

Heb je een vraag?

Basis­on­der­wijs

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina