Kansenbevordering bij aanmeldings- en inschrijvingsperiodes

Het tweede semester is de tijd van de aanmeldings- en inschrijvingsperiodes, zowel voor kleuter- en basisonderwijs als voor secundair onderwijs. Ouders kunnen bij CLB-medewerkers terecht voor hulp en ondersteuning. Het is heel belangrijk dat je als medewerker goed op de hoogte bent van de juiste procedures in de verschillende scholen, LOP-regio’s en niet-LOP-regio’s. Gebruik de informatie en tips om kansen te bevorderen.

Lees verder

Vluchtelingen inschrijven op school

In België hebben alle kinderen tussen 6 en 18 jaar recht op onderwijs. Ook kinderen die geen officiële verblijfspapieren hebben of kinderen van vluchtelingen, hebben het recht zich in te schrijven in om het even welke school, als ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hun ouders het pedagogisch project en schoolreglement voor akkoord hebben ondertekend.

Lees verder

Inschrijven, groeperen en alternatieve lessenroosters voor leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs

Zijn alternatieve lessenroosters mogelijk in het DKO? Wat is schuinzitten? Voor welke domeinen moet een leerling inschrijvingsgeld betalen en hoe kan je leerlingen groeperen?

Lees verder

Capaciteit bepalen in het deeltijds kunstonderwijs

In het deeltijds kunstonderwijs kan je enkel leerlingen weigeren als de capaciteit voor die opleiding bereikt is. Heb je geen capaciteit vastgelegd, kan je geen leerlingen weigeren voor die opleiding. Om problemen te vermijden raden we aan om capaciteit te bepalen.

Lees verder

Instellen aanmeldingsprocedure bij inschrijvingen

Wil je als school kunnen weigeren op basis van capaciteit? Dan moet je de inschrijvingen organiseren met een aanmeldingsprocedure. Dat geldt zowel voor inschrijvingen in het gewoon basisonderwijs als in 1A en 1B van het gewoon secundair onderwijs.

De beslissing om te weigeren op basis van capaciteit neem je ten laatste op 15 november. Die datum is de laatste dag waarop een schoolbestuur een standaarddossier of een afwijking op een standaarddossier kan indienen.

Lees verder

Inschrijven onder ontbindende voorwaarde

Wat is inschrijven onder ontbindende voorwaarden? Hoe pas je het inschrijvingsrecht onder ontbindende voorwaarde correct toe? Wat zijn redelijke aanpassingen en hoe maak je een afweging van de redelijke aanpassingen? Wat zijn de gevolgen op de inschrijving? Is er een onderscheid tussen inschrijven onder ontbindende voorwaarden bij nieuwe leerlingen en bij wijzigende nood van aanpassingen tijdens de schoolloopbaan van een leerling?

Lees verder