Wat is de OVSG-toets?

De OVSG-​toets is een door de over­heid geva­li­deer­de toets voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De toets is methode-​onafhankelijk en is gebaseerd op de leerplannen van OVSG. Elk jaar opnieuw maakt een team van medewerkers een nieuwe toets rond een centraal thema. Opmerkelijk is dat de OVSG-​toets alle leergebieden en domeinen van de basisschool toetst. Dit gebeurt aan de hand van schriftelijke én praktische proeven. De toets levert aan de scholen bijkomende gegevens voor het output- en leerlingendossier. Bovendien is de toets een instrument waarmee scholen hun onderwijskwaliteit kunnen bewaken.

Een sterke evolutie

Sinds 1995 ontwerpt en organiseert onze begeleidingsdienst basisonderwijs een eindtoets voor het zesde leerjaar. Sinds de start met 303 scholen is het aantal deelnemende scholen in de loop der jaren sterk toegenomen. In 2024namen er meer dan 940 scholen deel en werden er ongeveer 26 000 toetspakketten besteld. Ook niet-​OVSG-​scholen nemen deel aan de toets. 

Lees alle recente trends en bevindingen

Is de OVSG-toets wetenschappelijk valide?

De minister gaf aan het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingsonderzoek van de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen de opdracht om na te gaan of de OVSG-toets aan de criteria van een kwaliteitsvolle toets beantwoordt. Uit het onderzoek blijkt dat de OVSG-toets een valide en kwaliteitsvol evaluatie-instrument is. De vragen die gesteld worden, zijn valide en betrouwbaar. Ook het ontwikkelproces is degelijk. Scholen die nog niet voldoen aan de verplichting van een eindtoets, kunnen in de toekomst gebruikmaken van de paralleltoetsen van de overheid, de OVSG-toets of een andere gevalideerde toets.

Is de OVSG-toets verplicht?

Elke school is verplicht om al zijn leerlingen aan het einde van het basisonderwijs te laten deelnemen aan gevalideerde toetsen voor minstens drie leergebieden. Andere gevalideerde toetsen zijn de interdiocesane proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de paralleltoetsen van peilingen van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen.

Het is nog niet duidelijk of deze verplichting verandert als de centrale toetsen in werking treden. 

Toolkit gevalideerde toetsen basisonderwijs

Leergebieden en domeinen bevraagd binnen de OVSG-toets

De OVSG-​toets toetst alle leergebieden en domeinen van de basisschool. Dit gebeurt aan de hand van schriftelijke én praktische proeven.

Leergebied wiskunde

  • Domeinen getallenkennis, cijferen, meten, meetkunde, hoofdrekenen

Leergebied Nederlands

  • Domeinen taalbeschouwing, luisteren, schrijven, lezen, spreken

Leergebied Frans

  • Domeinen mondelinge interactie, luisteren, schrijven, lezen, spreken

Leergebied wetenschappen & techniek

  • Domeinen natuur, techniek

Leergebied mens & maatschappij

  • Domeinen maatschappij, ruimte, tijd

Lichamelijke opvoeding

Muzische vorming

ICT

Verkeer (fietsexamen)

Blijft de OVSG-toets bestaan als er centrale toetsen komen?

De OVSG-toets toetst complementair de andere domeinen in het curriculum en dit niet enkel gekoppeld aan eindtermen maar ook aan leerplandoelen in het zesde leerjaar. Ook de praktische proeven bieden daarnaast een geïntegreerde alternatieve zienswijze op evaluatie van onderwijskwaliteit.

We raden scholen aan om naast deze verplichte Vlaamse toets voor twee vakken, de rest van het curriculum ook in kaart te brengen en te blijven onderzoeken. 

OVSG ondersteunt scholen die aan de slag gaan met resultaten uit de centrale toetsen. 

Alles over de Vlaamse toetsen
Toetswijzer

Wat is de Toetswijzer?

Onze Toetswijzer voor de lagere school biedt leerkrachten een welgekomen ondersteuning bij de samenstelling en kwaliteitsbewaking van hun toetsen. 

Hij biedt een toets voor elk leerjaar voor hetzelfde vakgebied. Deze toetsen zijn gebaseerd op de eindtermen en leerplandoelen van OVSG. Door in elk schooljaar een toets af te leggen krijg je de mogelijkheid om de groei van de school richting de eindterm onder de loep te nemen.

De toetswijzer is niet methodegebonden en bestaat uit twee aan elkaar gelinkte producten, namelijk de website en de verzamelkaft. De website bevat een ruim en divers aanbod aan toetsvragen: open en gesloten vragen, praktische proeven en pen- en papier toetsen, beeldvragen en meerkeuzevragen. De kaft bevat de correctiesleutels en instructiebladen, didactische suggesties en aanpak die horen bij de toetsen op de website.

Bestel de toetswijzer

Heb je een vraag?

Frederic Staes
02 506 50 29
Frederic Staes

Meer over dit onderwerp

27/06/2022

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van inte…

Lees meer
Leerlingen maken digitale toets
14/12/2021

Vlaamse toetsen: benut de expertise die er is

Onder de noemer Vlaamse toetsen’ wil de Vlaamse regering op vier momenten in de schoolloopbaan centrale toetsen organiseren. Deze week vindt over dit thema …

Lees meer
17/10/2022

Advies Vlor geeft fundamentele bedenkingen bij Vlaamse toetsen

De Vlaamse Onderwijsraad brengt een advies uit over de Vlaamse toetsen, die alle leerlingen op vier momenten in hun schoolloopbaan vanaf 2024 moeten afleggen…

Lees meer

Verdiep je verder