Wat is de OVSG-toets?

De OVSG-​toets is een door de over­heid geva­li­deer­de toets voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De toets is methode-​onafhankelijk en is gebaseerd op de leerplannen van OVSG. Elk jaar opnieuw maakt een team van medewerkers een nieuwe toets rond een centraal thema. Opmerkelijk is dat de OVSG-​toets alle leergebieden en domeinen van de basisschool toetst. Dit gebeurt aan de hand van schriftelijke én praktische proeven. De toets levert aan de scholen bijkomende gegevens voor het output- en leerlingendossier. Bovendien is de toets een instrument waarmee scholen hun onderwijskwaliteit kunnen bewaken.

Lees verder

Hoe wordt de OVSG-toets ontwikkeld?

Als je als school beslist om deel te nemen aan de OVSG-toets heb je misschien ook een aantal vragen over het tot stand komen ervan. Hier lees je meer over het ontwikkelen van zo een toets en hoe jij als school hieraan kan meewerken.

Lees verder

Waarom maken we de OVSG-toets?

Met de OVSG-​toets wil de begeleidingsdienst een signaal geven aan de scholen. Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich de volgende vragen stellen:

Lees verder

Informatie voor ouders

Moet mijn kind speciaal voor de OVSG-toets leren? En wat wordt er net getoetst? Het zijn maar enkele van de vele vragen die scholen vaak krijgen van ouders. Daarom schreven we een brief die jouw school kan bezorgen aan de ouders van de leerlingen die de toets afleggen.

Lees verder