Waarom maken we de OVSG-toets?

Met de OVSG-​toets wil de begeleidingsdienst een signaal geven aan de scholen. Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich de volgende vragen stellen:

Doen we de goede dingen?

Elke school heeft de maatschappelijke opdracht om de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen na te streven en eindtermen te bereiken. De leerplannen van OVSG zijn een vertaling van deze ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Door jaarlijks de schoolresultaten van de OVSG-​toets te analyseren, gaan scholen na of ze met de leerlingen de doelen te bereiken die moeten bereikt worden.

Doen we die dingen goed?

Leggen we de juiste accenten in ons onderwijs? Besteden we voldoende aandacht aan bijvoorbeeld elementaire vaardigheden, oplossingsstrategieën, het evenwicht tussen kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes. Ook dit kunnen scholen nagaan door de resultaten van de toets op schoolniveau te analyseren.

Aan de hand van de resultaten van de toets kunnen scholen zich een beeld vormen van hun werking en daarmee planmatig aan de slag gaan. We spreken hier bewust van scholen en niet van zesde leerjaren omdat men in het zesde leerjaar oogst wat er in de voorgaande jaren van het basisonderwijs werd gezaaid. Aan de leerplandoelen die we bevragen met de toets wordt in de voorafgaande jaren de basis gelegd. Daarom is het niet zinvol om in het zesde leerjaar de leerlingen te trainen voor de OVSG-toets.

Kwaliteit van het onderwijs meten: hoe gebeurt dat eigenlijk?

Heb je een vraag?

Anita Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

OVSG toets sint jans molenbeek
17/12/2018

Werk maken van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

Het niveau voor Frans gaat achteruit, ze kunnen niet meer begrijpend lezen … De media wisten de alarmbellen te vinden de voorbije maanden. Vlaamse scholen st…

Lees meer
27/06/2022

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van inte…

Lees meer

Verdiep je verder