Hoe wordt de OVSG-toets ontwikkeld?

Als je als school beslist om deel te nemen aan de OVSG-toets heb je misschien ook een aantal vragen over het tot stand komen ervan. Hier lees je meer over het ontwikkelen van zo een toets en hoe jij als school hieraan kan meewerken.

Bronnenboek covers

Hoe wordt het thema van het bronnenboek bepaald?

Het thema wordt bepaald op basis van de actualiteit en bevraging bij onze leraren 6de leerjaar. We zorgen ervoor dat het thema aansluit bij de leefwereld van de kinderen en dat het zowel leerlingen in grootstedelijke als landelijke context aanspreekt. 

Zo kozen we voor de toets 2024 voor het thema Ste(a)m je mee?’. Tijdens de verschillende proeven en toetsen dompelen we de leerlingen onder in de wereld van techniek, wetenschap en kunst.

Hoe wordt bepaald welke praktische proeven en digitale toetsen afgenomen worden?

Voor de praktische proeven houden we rekening met het thema van het bronnenboek en de actualiteit. Zo had de toets 2023 als thema jouw gemeente’. De praktische proef techniek sloot hierbij aan met een opdracht waarbij de leerlingen een duurzame afvalgrijper maakten om in hun gemeente afval te rapen.

Voor de digitale toetsen voorzien we een rotatie zodat elk domein binnen het leergebied eens digitaal getoetst wordt. Daarnaast houden we de cyclus van internationale toetsen en peilingen in de gaten zodat we resultaten uit toetsen gebaseerd op ons OVSG-leerplan kunnen spiegelen aan (inter)nationale onderzoeken.

Hoe worden de toetsen gemaakt?

Per leergebied is er een toetsgroep met experten. Zij starten al tijdens de paasvakantie met de ontwikkeling van de toetsen van het daaropvolgende schooljaar. Voor de geïntegreerde praktische proeven werken de toetsgroepen samen.

Voor al onze toetsen doen we proefafnames. De verkregen feedback verwerkt de toetsgroep bij de verdere ontwikkeling van de toetsen. Daarnaast doorlopen de toetsen meerdere kwaliteitscontroles tijdens leesgroepen.

Wel­ke eind­ter­men en leer­p­lan­doe­len wor­den getoetst?

Doorheen de jaren komt een breed scala aan eindtermen en eindterm gebonden leerplandoelen aan bod in de de OVSG-toets. Op die manier bewaken we dat alle talenten op een manier aan bod komen in onze toetsen.

Voor elke toets vind je de eindtermen en eindterm gebonden leerplandoelen of doelenboekdoelen die horen bij een bepaalde vraag in de correctiebundel en in de kwalitatieve analyses. Ook voor de praktische proeven vind je deze informatie in de correctiebundel. Voor de toets van 2024 komen daar de doelen van Leer Lokaal bij.

Heb je een vraag?

Anita Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Meer over dit onderwerp

27/06/2022

OVSG-toets bevestigt resultaten internationaal onderzoek

Meer dan 90% van de basisscholen in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs namen deze maand deel aan de OVSG-toets. De resultaten liggen in de lijn van inte…

Lees meer
09/06/2022

OVSG-toets geeft totaalbeeld kwaliteit van basisonderwijs

Tussen 7 en 24 juni leggen 27 754 leerlingen uit de zesde klas van het basisonderwijs de OVSG-toets af. De OVSG-toets staat garant voor een brede evaluatie v…

Lees meer

Verdiep je verder