10/02/2022

OVSG vraagt formeel overleg over centrale toetsen

Het voorbije anderhalf jaar is al veel beslist en er wordt volop ontwikkeld. Toch kwam er nog geen formeel debat en is er nog geen decreet. Omdat OVSG een aantal principiële aspecten wil bespreken, vragen we aan minister Weyts een schoolpactoverleg zodat met onze standpunten rekening wordt gehouden.

Leerlingen maken digitale toets

Bij het opstellen van de vragen is het belangrijk om te weten welk doel ze hebben”, zegt Walentina Cools, algemeen directeur van OVSG en dat doel ligt nog niet vast in een decreet. Dat is niet zo onschuldig, want er worden nu al keuzes gemaakt door de mensen die de toetsen ontwikkelen, terwijl dat in een democratisch debat moet beslist worden.”

Alleen via formeel overleg zijn we zeker dat onze bedenkingen en standpunten gehoord worden en straks ook in het parlement besproken worden bij het maken en stemmen van het decreet over de centrale toetsen. Nu worden we alleen informeel gehoord in denkgroepen, als een soort klankbord, we weten dus niet of er ook rekening mee gehouden wordt.

» Lees het artikel op VRT NWS

» Lees het volledige standpunt van OVSG

Verdiep je verder