Filters

Zoeken

994 resultaten
Nieuws

Veel succes in het nieuwe schooljaar!

Onze scholen, centra en academies zijn goed gestart op 1 september. Na twee coronajaren zijn leerlingen en teams vooral opgelucht dat ze samen naar school kunnen op een min of meer gewone manier.

Meer info
Nieuws

OVSG kan niet instemmen met CAO XII

Hoewel CAO XII heel wat positieve elementen bevat die de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verhogen en die het ambt van directeur erkennen, kan OVSG niet instemmen met de maatregel om 15 miljoen te investeren in syndicale afvaardiging op het niveau van de school of de academie. Dit haalt immers mensen uit de klas terwijl er een lerarentekort heerst en er veel vragen op de scholen afkomen na corona. Het legt ook bijkomende druk op de al zwaar bevraagde directeurs. Om die reden heeft OVSG onderwijs-CAO XII niet mee ondertekend.

Meer info
Nieuws

176 858 leerlingen gestart in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Begin september startten 176 858 leerlingen in de stedelijke en gemeentelijke scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze eerste telling toont een stabilisering van het leerlingenaantal aan, dit ondanks een dalende nataliteit. De cijfers in het secundair onderwijs stijgen wel, vooral in het domein kunst en creatie (KSO).

Meer info
Nieuws

Pedagogische begeleiding ondersteunt bij taalscreening

Sinds deze week leggen alle vijfjarige kleuters de Koalatest af. Deze test moet duidelijk maken of een kind nood heeft aan extra taalondersteuning of niet.

Meer info
Nieuws

OVSG betreurt besparingen in onderwijs

OVSG betreurt de besparing van meer dan 100 miljoen euro die minister Weyts vandaag voorstelt.

Meer info
Nieuws

Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet.

Meer info
Nieuws

Internationale expertmeeting: De beste lezers zitten in mijn klas

Op 19 november (9 tot 12 uur) organiseert OVSG in samenwerking met Nederlandse collega’s van VOS-ABB een expertise-uitwisseling over lezen in het onderwijs.

Meer info
Nieuws

OVSG doet voorstellen om het lerarentekort aan te pakken

Na een brede bevraging bij besturen en directies maakte OVSG een menukaart van twintig voorstellen om het lerarentekort aan te pakken en stelde die voor aan de minister.

Meer info
Nieuws

Mix komt naar je toe!

Mix (Music Education Platform) is een gloednieuw platform voor muziekleraren. Het kwam tot stand in een Erasmus+ project met België (OVSG), Nederland en Finland.

Meer info
Nieuws

Inschrijvingen OVSG-toets gestart

Vanaf deze week kunnen lagere scholen inschrijven voor de OVSG-toets 2022 voor het zesde leerjaar.

Meer info
Nieuws

Jaarverslag pedagogische begeleiding 20-21

De pedagogische begeleiding van OVSG rapporteert elk jaar over haar werking aan de Vlaamse Regering.

Meer info
Resultaten per pagina