26/10/2021

Internationale expertmeeting: De beste lezers zitten in mijn klas

Op 19 november (9 tot 12 uur) organiseert OVSG in samenwerking met Nederlandse collega’s van VOS-ABB een expertise-uitwisseling over lezen in het onderwijs.

Hoe kunnen we met een krachtige didactische aanpak de resultaten verbeteren? Wat kunnen Vlaanderen en Nederland van elkaar leren op dit vlak?
Doelgroep zijn leerkrachten, lees- en taalcoördinatoren van het basisonderwijs en de eerste graad secundair. Het pas verschenen boek De beste lezers zitten in mijn klas’ wordt voorgesteld en vormt onderwerp van gesprek in de gesprekssessies.

Deelname is gratis (online webinar), maar het aantal inschrijvingen is beperkt tot 50 deelnemers.

» Schrijf je in voor 10 november via welkom@​vosabb.​nl
Vermeld je naam, je school of organisatie en de naam van het webinar (De beste lezers zitten in mijn klas).

Beste lezers covers

Verdiep je verder