25/10/2021

Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet.

Mentoren in opleiding

De overheid verwacht dat we een duurzame relatie opbouwen met de scholen en academies, en daaraan werken we ook nu al. De pedagogische begeleiding behoudt heel wat ruimte voor het maken van eigen keuzes volgens de noden van het veld, maar tegelijk wordt meer verantwoording gevraagd.

Vier doelen staan centraal: 

  • de beroepsbekwaamheid versterken; 
  • onderwijsinstellingen versterken als professioneel lerende organisaties; 
  • de realisatie van het pedagogisch of artistiek project ondersteunen; 
  • beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering implementeren. 

Het voorstel gaat nu naar de Vlaamse regering, waarna het parlement het decreet kan stemmen.

Verdiep je verder