Hier kan je inloggen voor het extranet en lerarenplatform DKO.

Problemen met inloggen?
Stuur een mailtje naar communicatie@ovsg.be
(Vermeld duidelijk over welk platform het gaat.)

Zoek je attesten of lesmateriaal van een opleiding? Ga naar Mijn OVSG
Problemen? Stuur een mailtje naar nascholing@ovsg.be

Inloggen voor de OVSG-toets kan via de puntenmodule.

 

Kerntaken pedagogische begeleiding vastgelegd

maandag 25 oktober 2021

De onderhandelingen over een nieuw programmadecreet voor de kerntaken en de financiering van de pedagogische begeleiding zijn afgerond. De ontwikkeling van de onderwijsinstellingen is een rode draad doorheen dit nieuwe decreet. De overheid verwacht dat we een duurzame relatie opbouwen met de scholen en academies, en daaraan werken we ook nu al. De pedagogische begeleiding behoudt heel wat ruimte voor het maken van eigen keuzes volgens de noden van het veld, maar tegelijk wordt meer verantwoording gevraagd.  

Vier doelen staan centraal:  

  • de beroepsbekwaamheid versterken; 
  • onderwijsinstellingen versterken als professioneel lerende organisaties;  
  • de realisatie van het pedagogisch of artistiek project ondersteunen; 
  • beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering implementeren. 

Het voorstel gaat nu naar de Vlaamse regering, waarna het parlement het decreet kan stemmen.

Leraren tijdens een vorming

Eerstvolgende nascholingen

    Blijf op de hoogte

    e-zine voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs