05/10/2021

176 858 leerlingen gestart in stedelijk en gemeentelijk onderwijs

Begin september startten 176 858 leerlingen in de stedelijke en gemeentelijke scholen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze eerste telling toont een stabilisering van het leerlingenaantal aan, dit ondanks een dalende nataliteit. De cijfers in het secundair onderwijs stijgen wel, vooral in het domein kunst en creatie (KSO).

Leerlingen basis in de klas

Zowel het buitengewoon onderwijs als het gewoon secundair onderwijs kennen een duidelijke stijging. In het secundair onderwijs doet deze stijging zich voor in de traditionele ASO-richtingen, met een leerlingenaantal dat ongeveer 10% hoger ligt dan vorig jaar, en in het kunstonderwijs. Daar is de stijging soms ronduit spectaculair, met leerlingenaantallen die afhankelijk van de school 10 tot 45% hoger liggen dan vorig schooljaar.

Els Talloen, directeur Stedelijke Academie Beeldende Kunst Aalst, ziet hiervoor drie mogelijke verklaringen: Sinds dit jaar zijn we gestart met enkele nieuwe richtingen, waardoor er uiteraard leerlingen bijkomen. Daarnaast horen we al enkele jaren van ouders dat hun kinderen een minder klassieke aanpak zoeken. In onze richtingen bieden wij ook theoretische vakken aan, maar daarnaast is er ruimte voor creatieve ontwikkeling. We merken dat onze oud-leerlingen het goed doen in het hoger onderwijs en in diverse richtingen terechtkomen. Ten slotte trekt ook de kleinschaligheid veel leerlingen aan. Je komt terecht in een groep gelijkgestemden, met een warm persoonlijk contact.”

De stabilisering van het leerlingenaantal in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs, ondanks een dalende nataliteit, is een trend die we al enkele jaren kennen. Dit wijst er dus op dat proportioneel meer ouders en leerlingen voor een stedelijke of gemeentelijke school kiezen. De cijfers die in oktober geteld worden, evolueren overigens nog. Pas in februari kennen we de geverifieerde leerlingencijfers.

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina