De OVSG-toets bevraagt alle domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd en staat zo garant voor een brede evaluatie. De resultaten geven scholen een beeld van de kwaliteit van het onderwijs in de eigen school waarmee ze planmatig aan de slag kunnen. De OVSG-toets biedt heel wat extra materiaal en scholen kunnen rekenen op begeleiding door de pedagogische begeleidingsdienst.

Maak werk van onderwijskwaliteit met de OVSG-toets

Door de combinatie van resultaten uit analyse-instrumenten zoals de puntenmodule, kwaliteitsvolle analyses en het schoolfeedbackrapport met persoonlijke begeleiding reiken we kwantitatieve informatie en kwalitatieve ondersteuning aan. Hiermee willen we scholen inspireren om aan te slag te gaan vanuit onderbouwde data als aanvulling op de rijke informatie uit de dagelijkse praktijk. Om doelgericht aan interne kwaliteitszorg te werken vanuit de wijsheid van de eigen praktijk.

Lees verder

Trends en bevindingen

Scholen die deelnemen aan de OVSG-toets, krijgen snel nadat ze hun resultaten hebben ingegeven hun vergelijkingsscores en de gemiddelden. Dat zet aan tot reflectie en actie. OVSG maakt de Vlaamse gemiddelden elk jaar eind juni bekend en trekt er een aantal conclusies uit.

Lees verder

Het schoolfeedbackrapport

Het schoolfeedbackrapport biedt gepersonaliseerde ondersteuning bij het lezen en interpreteren van eigen resultaten van de OVSG-toets. Bovendien helpt het bij de analyse en omzetting van data naar een actieplan voor de klasvloer. Doorheen dit proces kunnen scholen rekenen op de begeleiding van hun ankerfiguur.

Lees verder