Waar­om deel­ne­men aan de OVSG-toets?

Direc­teur Miek Van Eynd­ho­ven ver­telt hoe de peda­go­gisch advi­seur van OVSG de kwa­li­teits­wer­king onder­steunt in De Ver­re­kij­ker in Weelde.

Heb je een vraag?

Ani­ta Kaufmann
02 506 50 03
Anita Kaufmann

Verdiep je verder

Zoek je het alge­me­ne con­tact van een dienst?

Ga naar de contactpagina