Sociaal tolken en vertalen

Wanneer de ouders van sommige leerlingen geen Nederlands spreken, verloopt de communicatie soms moeizaam. Een tolk kan dan soelaas brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Tolken en vertalen

Een sociaal tolk of vertaler van het Agentschap Integratie en Inburgering kan je ondersteunen in de communicatie met anderstalige ouders.

  • Een sociaal tolk zet mondelinge boodschappen volledig en correct om van de ene taal naar de andere. Je kan een tolk inschakelen via telefoon, via video of ter plaatse.
  • Een sociaal vertaler zet een schriftelijke boodschap volledig en correct om van de ene taal naar de andere.

Er wordt enkel van en naar het Nederlands getolkt of vertaald. Belangrijk – maak tijdig werk van je aanvraag. Een registratie op het platform is verplicht.

Vertaalbibliotheek

Op deze website vind je vertalingen van allerlei documenten gericht aan anderstalige ouders. Zo neem je de taalbarrière weg. De documenten zijn zo opgesteld dat je eenvoudig wijzigingen kan aanbrengen. Zo maak je ze op maat van je boodschap en je school.

  • Invulfiches – een bevestiging van een afspraak, een uitnodiging voor een oudercontact met een tolk, …
  • Informatieve documenten – brochures, folders, … die eerder vertaald werden, maar die misschien ook handig zijn voor jouw schoolspecifieke context. Zo kan je deze vertalingen gebruiken om informatie over een bepaalde organisatie te geven. Een handige filter helpt je om snel de juiste info te vinden.
  • Pictogrammen – voor korte en eenvoudige boodschappen kan je ook links terugvinden naar pictogrammen.

Let op – houd altijd rekening met de taalwetgeving en de regels in verband met auteursrechten.

Handige websites

Er bestaan heel wat interessante websites met allerhande tips en ondersteuningsmiddelen om gesprekken met anderstaligen en laagtaalvaardigen vlotter te laten verlopen.

Verdiep je verder