Talenbeleid uitwerken

Elke school voert een talenbeleid dat aansluit bij de specifieke context van de school. Scholen doen er goed aan om de diversiteit aan talen te omarmen en positief te benutten. Dat vraagt een gelijkgerichte visie en een effectieve onderwijskundige aanpak.

Afhankelijk van de context en de prioriteit die de school aan haar talenbeleid geeft, kan talenbeleid evolueren van enkele afspraken in het schoolwerkplan tot een in detail uitgeschreven plan over de verschillende domeinen van het talenbeleid.

Talenbeleid is dus een structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen, met het oog op het bevorderen van hun algemene ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.

We onderscheiden twee grote componenten van het talenbeleid.

  • Het taalbeleid gaat over het Nederlands en andere talen voor de communicatie van en met leraren, leerlingen, ouders en omgeving en het Nederlands als instructietaal.
  • Het taalvakkenbeleid draagt er toe bij dat zoveel mogelijk leerlingen de doelen in de taalvakken (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Latijn, Grieks, …) bereiken.

De schema’s in het document onderaan deze pagina helpen scholen om een talenbeleid bespreekbaar te maken en eventuele prioriteiten op te nemen in een talenbeleidsplan, waarbij doelen en acties uitgezet worden in tijd en middelen.

Interessante publicaties

Mijn DENK schrift

Mijn DENK!-schrift

Didactische publicatie
Cover De beste lezers zitten in mijn klas

De beste lezers zitten in mijn klas!

Didactische publicatie