Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren

Anderstalige jongeren kunnen een beroep doen op onthaalonderwijs. Zo bevorderen scholen de Nederlandse taalvaardigheid en de sociale integratie van de anderstalige nieuwkomer. Het onthaalonderwijs omvat een onthaaljaar en een vervolgjaar.

Doel en opdracht

Onthaalonderwijs bereidt de nieuwkomer voor om in de reguliere klaspraktijk in te stromen, waarbij in het secundair onderwijs de individuele capaciteiten van de leerling richtinggevend zijn voor de keuze van de onderwijsvorm en studierichting.

Anderstalige nieuwkomers onthalen is een opdracht van alle scholen. De manier waarop scholen onthaalonderwijs organiseren, wordt niet opgelegd. Zo kunnen scholen hun anderstalige nieuwkomers opvangen in een reguliere klas, in een onthaalklas of in een taalbadklas of een semi-geïntegreerde aanpak uitwerken. In het secundair onderwijs is dit meestal in een onthaalklas of OKAN-klas.

Naast de Nederlandse taalverwerving en sociale integratie is het ook belangrijk om te werken aan socio-emotionele aspecten, interculturaliteit en ouderbetrokkenheid.

Praktisch

Richten scholen of scholengemeenschappen een onthaalklas in, dan ze mogen alle gegenereerde uren voor de anderstalige nieuwkomers samenleggen.

In de onthaalbrochure voor anderstalige nieuwkomers lees je de visie van OVSG en hoe je in de praktijk aan de slag gaat.

Heb je een vraag?

Coördinator Pedagogische begeleiding - Brussel en de rand
02 506 50 37

Verdiep je verder