Actuele gebeurtenissen in de wereld, zoals aanslagen of een oorlog, hebben effect in de klas. Leerlingen stellen zich maatschappelijke en geopolitieke vragen, ze zijn angstig of ze reageren fel op de leraar of op andere leerlingen. Aan een goede respectvolle klassfeer werk je preventief. Bij uitdagende en gevoelige gesprekken is het belangrijk om van discussie naar dialoog te gaan.

Actief pluralisme als leidraad

We willen dat onze leerlingen actieve burgers worden, die kunnen dialogeren maar ook luisteren naar anderen. Die durven opkomen voor zichzelf én voor anderen. Die discussiëren over politiek en die standpunten durven innemen maar die hun eigen kijk en ook die van anderen willen en durven in vraag stellen. De principes van actief pluralisme gelden als leidraad om in de klas respectvol in gesprek te gaan. 

Lees verder

Radicalisering en polarisering in onderwijs

Sinds de aanslagen in 2016 ontwikkelde Vlaanderen een beleid om radicalisering en polarisering te voorkomen. Ook onderwijs heeft hier een belangrijke rol in. Om aan de vragen van scholen en centra te beantwoorden werd een overleg opgestart tussen het departement onderwijs en de pedagogische begeleidingsdiensten. Alle tools, leermiddelen en actieplannen uit dit overleg zijn in samenwerking ontwikkeld. Je vindt hier ook onze visietekst en nog andere materialen nuttig voor jouw praktijk.

Lees verder