Leerlingengegevens overdragen bij schoolverandering en schakelmomenten

Het decreet rechtspositie leerlingen bepaalt dat scholen sinds 1 september 2014 leerlingengegevens aan elkaar moeten doorgeven. De regelgeving geeft echter geen gedetailleerde lijst van welke gegevens doorgegeven moeten worden. OVSG ontwikkelde een kijkwijzer leerlingendossier en fiche overlegstructuur en rollen om scholen te ondersteunen bij de overdracht van leerlingengegevens.

Domein leerlingenbegeleiding onderwijsloopbaan

Leerlingendossier

Het leerlingendossier bevat alle relevante en verplichte informatie die over de leerling gedurende zijn schoolloopbaan verzameld wordt, de leerlingengegevens. Een leerlingendossier is in de eerste plaats een instrument om een professionele en kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te realiseren.

Met de kijkwijzer reflecteer je over de sterktes en groeikansen van je leerlingendossier.

Overlegstructuren en rollen

Binnen leerlingenbegeleiding is de school nooit eerder met zoveel participanten in overleg moeten gaan. Het vormt een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen de verantwoordelijkheid van de school ten opzichte van de eigen leerlingen en de ondersteunende rol die externen hier kunnen innemen. Een overlegcultuur kan hier een antwoord op bieden. 

Deze fiche helpt om na te denken over de frequente overlegmomenten, de deelnemers, de rollen van de deelnemers en de procedures die daarvoor worden voorzien.

Omzendbrief BaO/​2014/​05 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Verdiep je verder