Kleuteronderwijs Lager onderwijs Secundair onderwijs Centra voor leerlingenbegeleiding Leersteuncentrum

Seminarie: sterk in je schoenen in leerlingenbegeleiding

Voeren van een geïntegreerd kwaliteitsvol beleid op leerlingenbegeleiding

Over de opleiding

Leerlingenbegeleiding is een kernactiviteit voor scholen.
Het voeren van een beleid over leerlingenbegeleiding is ook decretaal bepaald en is sinds schooljaar 2021-2022 een erkenningsvoorwaarde.
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding
bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Een geïntegreerd beleid op leerlingbegeleiding over de vier domeinen is afgestemd op het pedagogisch project van de school en vertaalt zich in de klaspraktijk van de leraar. Leerlingenbegeleiding staat niet los van het onderwijsgebeuren op school maar maakt er integraal deel van uit. Bij de ontwikkeling van het beleid op leerlingenbegeleiding houdt de school rekening met de noden van de leerlingenpopulatie en de schoolse context. 

Leerlingenbegeleiding wordt gestructureerd vanuit het zorgcontinuüm. Om leerlingen kwaliteitsvol onderwijs te bieden, vertrekt de school van een verankerde basiszorg en biedt waar nodig verhoogde zorg. Er zijn dus heel wat aspecten die je in beschouwing moet nemen voor het vormgeven van leerlingenbegeleiding in zijn totaliteit. Tijdens dit seminarie zetten we jou op weg naar dergelijk geïntegreerd beleid op leerlingbegeleiding.

Voor wie

  • Zorgcoördinatoren basisonderwijs
  • Leerlingenbegeleiders secundair onderwijs
  • Leerondersteuners
  • CLB medewerkers

Programma

1. Een datagedreven beleid voeren: 

  • Zonder data kan je geen goed beleid voeren en vaar je blind of met één oog. Data zetten aan tot verbeteracties. Door data kom je te weten welke maatregelen effect hebben. Dat motiveert, geeft focus en rust. Data maken professionalisering concreet en behapbaar. Je leert data inzetten om voor alle kinderen beteren leerkansen te creëren.

2. Leerlingbegeleiding effectief organiseren: 

  • Je leert werkvormen kennen om op je school leerlingenbegeleiding verder uit te bouwen.

3. Ondersteuning van leraren 

4. Beleid op leerlingbegeleiding in de praktijk: 

  • Je leert werkvormen kennen om op jouw school leerlingbegeleiding verder uit te bouwen. 

5. Casusintervisie

Data en locaties

Start op maandag 13 januari 2025

Toon details SCHRIJF JE IN
Sessies
Titel Dag 1 Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Annelies De Kimpe, Hilde Mahieu
Datum en uren maandag 13 januari 2025
09:00 - 16:00
Titel Dag 2 Locatie en lesgever Hotel Aazaert
Annelies De Kimpe, Hilde Mahieu
Datum en uren dinsdag 14 januari 2025
09:00 - 16:00
Tarieven voor het hele traject
Type Leden Tarief 575 euro
Type Niet-leden Tarief 632,50 euro
Cursuscode

FNSEM B1 8370

Praktisch

Seminarie met overnachting in Blankenberge

Hotel Aazaert in Blankenberge
Data en locaties

Heb je een vraag?

Paulina Prieto
02 506 50 99

Verdiep je verder