Inspiratiekaart psychisch en sociaal functioneren

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij hun psychisch en sociaal functioneren.

  • Zicht hebben op sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen (bv. activiteiten rond socio-emotioneel leren zoals IK-, JIJ- & WIJ- competenties, werken rond gevoelens, … ).
  • Leer Lokaal, leergebieden Ik en de wereld, gezondheid en sociaal-relationele competenties
  • Preventieve maatregelen om welbevinden verhogen (bv. pestactieplan, spijbelplan, inzetten op talenten en interesses van kinderen: themaweken, je eigen museum’ trotsdozen, rouwkoffer, …).
  • Investeren in positieve en ondersteunende relaties en interacties (bv. kindgesprekken, energizers, groepsvormende activiteiten en werkvormen, conflicthantering, herstelmuur, …).
  • Samen (team en leerlingen) zorgen voor een gestructureerd en ordelijk klimaat (bv. samen (klas)afspraken opmaken en visualiseren, speelplaatsbeleid, beleid rond straffen/​belonen, …).
  • Redelijke en gepaste aanpassingen plannen waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. Deze maatregelen kunnen zijn: persoonlijke kind- en/​of oudergesprekken, (moeilijk) gedrag in kaart brengen (bv. met het GGGG(G)- of ABC-model) aangepaste materialen, stappenplannen, methodieken en werkvormen (Check in – Check out, Kids’Skills, STOP, …), doelen, evaluatie, …).

Bekijk ook de miniwijzer sociale vaardigheden!

Verdiep je verder