Het bege­lei­dings­do­mein leren en stu­de­ren heeft tot doel het leren van de leer­ling te opti­ma­li­se­ren en het leer­pro­ces te bevorderen door leer- en stu­deer­vaar­dig­he­den te onder­steu­nen en te ontwikkelen.

De bouwstenen van leren en studeren

Binnenklasdifferentiatie, een krachtige leeromgeving en leren leren leiden tot een optimaler leren van de leerling en een bevordering van het leerproces. OVSG ontwikkelde voor elk van deze aspecten bouwstenen die scholen hierbij ondersteunen.

Lees verder

Ondersteunende maatregelen voor Muziek

In het deeltijds kunstonderwijs is er een toenemende aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het document ondersteunende maatregelen voor muziek’, ontwikkeld door Eureka in samenwerking met OVSG, is een praktisch werkinstrument voor iedereen die in het domein Muziek geconfronteerd wordt met leerlingen met leerstoornissen en leerproblemen. De STICORDI-fiches bieden leerkrachten achtergrond, concrete tips en hulpmiddelen om deze leerlingen beter te begeleiden.

Lees verder

Ondersteunende maatregelen voor Dans

Deze handleiding biedt een praktisch overzicht van mogelijke redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het domein Dans van het deeltijds kunstonderwijs.

Lees verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina