Inspiratiekaart leren en studeren

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om leerlingen te ondersteunen en begeleiden bij leren en studeren.

Aanpak afstemmen op verschillen tussen leerlingen.

- een krachtige leeromgeving aanbieden

  • veilig klasklimaat (bv. werk maken van klassfeer, samen klasafspraken maken, werken met taken(bord), fouten maken mag’, complimenten, …)
  • talig klimaat (bv. voldoende spreekkansen, talige (speel)hoeken, …)
  • betekenisvolle taken (bv. doelgericht, feedback/​feed up/​feed forward, model Expliciete Directe Instructie, …)

- werken met flexibele groeperingsvormen (bv. Coöperatief Leren in Multiculturele groepen, coöperatieve werkvormen, …)

  • differentiëren (en lessen universeel ontwerpen Universal Design for Learning)
  • leerstatus volgens voorkennis, mogelijkheden, … (bv. extra’s in je werkboek’, …)
  • leerprofiel volgens voorkeuren, strategieën, … (bv. soorten oefeningen, …)
  • leermotivatie volgens interesses, leefwereld, … (bv. projectwerk, eigen oefeningen bedenken, …)

- remediëren (bv. BHV-model, werken met verschillende sporen, …)

- metacognitieve kennis en vaardigheden stimuleren (bv. strategieën leren leren’, Beertjes van Meichenbaum, huiswerkbeleid, inzetten executieve functies, hoe hulp vragen/​geven?, …)

- inzetten op cognitieve functies in plaats van op executieve functies

Redelijke en gepaste aanpassingen plannen waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. Deze maatregelen kunnen zijn: persoonlijke (kind)gesprekken; aangepaste materialen, stappenplannen, methodes, werkvormen, doelen, evaluatie, …

Verdiep je verder