Inspiratiekaart preventieve gezondheidszorg

Deze inspiratiekaart reikt tips aan om aan preventieve gezondheidszorg te doen.

- een gezamenlijke visie binnen het schoolteam over gezondheid op school

  • De gezondheidsmatrix, het stappenplan en spinnenweb zijn instrumenten die helpen bij de uitbouw van het gezondheidsbeleid op school.
  • Werk maken van gezondheid op school (© 2006 OVSG)
  • Vitaminen voor een gezondheidsbeleid op school - Praktijkgids voor een gezondheidsbeleid op de Vlaamse basis- en secundaire school, Vlaamse Onderwijsraad, 2009
  • Leer Lokaal, leergebied gezondheid

- maatregelen en acties om de gezondheid van leerlingen te vrijwaren/​te bevorderen op gebied van:

  • voeding: evenwichtig eten, de voedingsdriehoek, voeding produceren, consumenten-gedrag, …
  • preventie: risico’s, EHBO, lichaamsverzorging, luizen, stress, …
  • ziekte en verlies: geneeswijzen, milieu en gezondheid, omgaan met verlies, gezondheidsvoorzieningen, …
  • beweging: fitheid, veiligheid, bewegingshygiëne, de bewegingsdriehoek, …
  • seksualiteitsbeleving: lichamelijke ontwikkeling, genderbeleving, …

- een samenwerking met het CLB om een gezondheidsbeleid uit te werken.

- redelijke en gepaste aanpassingen plannen waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. Deze maatregelen kunnen zijn: persoonlijke kind- en/​of oudergesprekken aangepaste materialen, stappenplannen, methodieken en werkvormen (rond gezonde voeding, beweging, hygiëne, specifieke ziekten, relaties en seksualiteit, …), doelen, evaluatie, …