15/12/2022

Eén plus één is drie: samenwerken met andere begeleidingsdiensten voor meer effect

Meer effect realiseren in de praktijk door samen te werken. Dat is het doel van de structurele netoverschrijdende samenwerking door de begeleidingsdiensten. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen en onze teams appreciëren dat.”

Dina Baetens
Dina Baetens, coördinator POC-CLB

Dina Baetens, coördinator van de permanente ondersteuningscel (POC) voor de CLB’s: Samen kunnen we zo veel meer realiseren om onze CLB’s te ondersteunen, medewerkers te professionaliseren én ouders en leerlingen te informeren of te begeleiden.” De lijst van samenwerkingsprojecten die de Internetten Samenwerking (ISC) op haar palmares heeft, is lang.

Op het vlak van communicatie zijn Onderwijskiezer en CLBch@t de bekendste tools. Onderwijskiezer helpt ouders en leerlingen bij hun studiekeuze in basis- of secundair onderwijs. De CLBch@t is een laagdrempelige en vlot bereikbare manier om vragen te stellen aan een CLB-medewerker. Zo’n 180 professionele CLB-medewerkers zetten zich hiervoor in. De elk jaar stijgende cijfers van chats bewijzen de nood en het succes. Verder staat een CLB-communicatieportaal in de steigers dat content op maat van de gebruiker ter beschikking zal stellen: leerlingen, ouders en scholen. 

Om de CLB-medewerkers permanente vorming te bieden, zijn er tal van netoverstijgende lerende netwerken en vormingen, bijvoorbeeld over kansenbevordering, diagnostiek, anderstalige nieuwkomers. Ook het leerlingenadministratiesysteem LARS is in samenwerking ontwikkeld en wordt steeds verder verbeterd en uitgebreid. 

Verschillende werkgroepen verdiepen zich in een van de domeinen van de CLB-werking. De werkgroep Onderwijsloopbaanbegeleiding focuste recent op de modernisering van het secundair onderwijs. In werkgroepen preventieve gezondheidszorg worden ervaringen uitgewisseld over de vaccinaties tegen Covid en andere gezondheidsthema’s.

Al sinds 2007 bestaat het project Protocollering Diagnostiek (Prodia) dat gestandaardiseerde en kwaliteitsvolle protocollen ontwikkelt waar de CLB-medewerkers mee aan de slag kunnen. Het materiaal wordt voortdurend geactualiseerd en afgestemd op nieuwe ontwikkelingen zoals het Leersteundecreet. Prodia stimuleert de centra om materiaal, onderzoek en ervaringen met elkaar uit te wisselen. 

En tot slot is er de Dag van de CLB-medewerker, een netoverstijgend initiatief dat de CLB-medewerker in de bloemen zet. Want iedereen kent wel de leraren en de directeur van een school, maar de CLB-medewerker blijft onzichtbaar. Daar brengt deze jaarlijkse dag verandering in.