02/02/2023

Maak het werk in het CLB aantrekkelijk

Vandaag is het de Dag van de CLB-medewerker. Een beroep dat ook stilaan als een knelpuntberoep wordt beschouwd. In het onderwijs hebben we niet alleen te weinig leraren, ook het personeelstekort in de CLB’s doet alle alarmbellen afgaan. Op deze dag van de CLB-medewerker vragen we dan ook aandacht voor de werkomstandigheden van de CLB-medewerker en lanceren we verschillende voorstellen om het beroep opnieuw aantrekkelijk(er) te maken.

Dag clb medewerker 2023
Banner voor de Dag van de CLB medewerker op 2 februari 2023

De CLB-medewerker in het hart van ons onderwijs

In de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) zijn verschillende profielen aan de slag: van psychologen en maatschappelijk werkers tot artsen, verpleegkundigen en administratief medewerkers. Dankzij de dagelijkse inzet van meer dan 4.000 CLB-medewerkers worden jaarlijks meer dan 660.000 leerlingen* verder geholpen. Helaas wordt het ook voor de CLB’s steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden, en dit zowel voor kortdurende vervangingen als voor opdrachten met langetermijnperspectief. Verschillende vacatures geraken niet ingevuld wat betekent dat de opdrachten van de CLB’s voor leerlingen, ouders en scholen in het gedrang komen. 

* Tijdens het schooljaar 20212022 kwamen 668 777 unieke leerlingen in contact met het CLB, wat 55 % van de volledige schoolpopulatie is, de contacten in het kader van de COVID-contacttracing niet inbegrepen. 

Voorstelling tot herwaardering van het beroep van CLB-medewerker

We grijpen de dag van de CLB-medewerker niet alleen aan om een signaal te geven, maar lanceren eveneens verschillende constructieve voorstellen. Het is een oproep aan de minister van Onderwijs en de Vlaamse Regering om werk te maken van de herwaardering van het beroep van CLB-medewerker. 

Onze voorstellen:

 • Zorg ervoor dat zij-instromers anciënniteit kunnen meenemen in het bijzonder voor de knelpuntambten arts, paramedisch werker (verpleegkundige) en directeur. 
 • Voorzie meer flexibiliteit voor het vervangen van zieke of afwezige personeelsleden door 
  • de bekwaamheidsbewijzen (zowel vereist, voldoende geacht als ander) te verruimen;
  • de aanstelling met een ander bekwaamheidsbewijs interessanter te maken voor het personeelslid door er een betere verloning en/​of de opbouw van rechten aan te koppelen;
  • de uren waarvoor niet tijdig een vervanging werd gevonden niet verloren te laten gaan, maar toe te laten om deze ook later nog in te zetten om opdrachten in te halen (ook wanneer de titularis al terug is).
 • Voeg het bachelordiploma toe aan de bekwaamheidsbewijzen voor het ambt van directeur. 
 • Waardeer ook de directeur in het CLB door de loonsverhoging toe te passen die voor directeurs uit het basis-, secundair, deeltijds kunst- en volwassenenonderwijs werd ingevoerd. 
 • Zorg ervoor dat CLB-medewerkers over voldoende werkingsmiddelen beschikken door een regularisatie te doen van de werkingsmiddelen van 2000 naar de levensduurte van vandaag.

Een dag voor de CLB-medewerker

De Dag van de CLB-medewerker is een netoverstijgend initiatief van alle CLB-netten en koepels en vindt jaarlijks op de eerste donderdag van februari plaats. Het is ons doel om het essentiële werk van alle CLB-medewerkers onder de aandacht te brengen met deze Dag. Dit jaar staat het thema talent centraal.

Meer info? Een gesprek?

Inge Van Trimpont
Voorzitter ISC
Directeur Permanente Ondersteuningscel GO! CLB
0470 13 04 06 of inge.​van.​trimpont@​g-​o.​be

Stefan Grielens
Algemeen directeur Vrij CLB Netwerk
0495 40 09 85 of stefan.​grielens@​vrijclbnetwerk.​be

Dina Baetens
Coördinator CLB POC OVSG
0487 27 97 32 of dina.​baetens@​ovsg.​be

Marjolein Petit
Pedagogisch begeleider CLB POV
0497 16 08 44 of marjolein.​petit@​pov.​be

Verdiep je verder