31/05/2022

OVSG niet akkoord met wijziging besluit Vlaamse Regering 26 februari 2021

OVSG geeft een protocol van niet akkoord bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 over de loopbaanonderbreking voor mantelzorg, over de omzetting van lestijden in uren kinderverzorging, over de erkenning van beroeps- kwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 200536 en over een meelooptraject voor directeur in het basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Een dubbele besparing wordt met de wijziging aan dit BVR doorgevoerd. Enerzijds wordt het aantal meelooptrajecten voor directeurs ingekort en anderzijds wordt het meelooptraject, voorzien in het oorspronkelijke besluit tot 31 december 2022, niet verlengd terwijl het nochtans initieel de bedoeling was het project te bestendigen na monitoring en evaluatie.

Precies een jaar geleden gaf OVSG dan ook een protocol van akkoord op dit BVR, echter niet zonder een aantal bezorgdheden te uiten over het ontbreken van het totaal zicht van het onderwijsbudget voor beleidsimpulsen. OVSG noteerde uitdrukkelijk in het oorspronkelijke protocol dat het meelooptraject regelmatig zou gemonitord en geëvalueerd worden op het onderhandelingscomité vooraleer het verankerd zou worden.

Het meelooptraject paste in het meer algemeen kader om een onderwijsloopbaan aantrekkelijk te maken. Specifiek werd het als een stapsgewijze maatregel voorgesteld in de zoektocht naar het aantrekken van directeuren. Meer dan ooit dringen maatregelen zich op binnen een algemene visie op het aantrekkelijk maken van een loopbaan binnen onderwijs.

Besparingen in onderwijs zijn op zich onaanvaardbaar voor OVSG, maar nog moeilijker heeft OVSG het met de manier waarop dit meelooptraject wordt ingevoerd en ingetrokken. Een maatregel invoeren en een jaar later weer afvoeren zonder dat er ook maar een begin van evaluatie opgestart werd, is geen voorbeeld van deugdelijk bestuur.

In de zoektocht naar leidinggevend personeel hoopt OVSG dat de overheid doordachte maatregelen zal nemen die een perspectief bieden op lange termijn.

Verdiep je verder

Zoek je het algemene contact van een dienst?

Ga naar de contactpagina