24/03/2022

OVSG geeft protocol akkoord met bedenkingen bij OD XXXII

Na de onderhandelingen over Onderwijsdecreet XXXII geeft OVSG een protocol van akkoord bij de tekst. Toch zijn er nog een aantal specifieke bezorgdheden over het deeltijds kunstonderwijs die -ondanks herhaald aandringen bij de overheid - niet werden meegenomen.

We tekenden dan ook voorbehoud aan in onze protocoltekst over de nieuwe omschrijving van het begrip regelmatige leerling’. Voortaan worden leerlingen die meer dan drie weken geen enkele leeractiviteit hebben gevolgd, immers niet langer als regelmatige leerling beschouwd. Deze regel wordt naar analogie met het secundair onderwijs ingevoerd, maar het deeltijds kunstonderwijs is niet te vergelijken met andere onderwijsniveaus. Drie weken in het deeltijds kunstonderwijs komen in de praktijk neer op slechts drie lessen, waardoor leerlingen veel strenger op hun afwezigheden beoordeeld worden dan in de andere onderwijsniveaus. Voor alle leerlingen, maar vooral voor leerlingen die al moeilijk de weg vinden naar het deeltijds kunstonderwijs, hebben deze drie opeenvolgende afwezigheden een te grote negatieve impact. Daarom vinden we dat de termijn voor de uitschrijving aangepast moet worden naar een redelijkere termijn die werkbaar is voor de academies. 

Daarnaast vragen we eenzelfde regeling als in het leerplichtonderwijs voor de wettiging van een afwezigheid wegens ziekte zodat niet altijd een doktersattest nodig is. Een verklaring van ziekte, ondertekend en gedateerd door een ouder, moet volstaan, zolang de ziekteperiode niet langer dan drie opeenvolgende kalenderdagen duurt. 

Ten slotte vragen we om de kortlopende studierichting schrijver te optimaliseren en naast de verschillende stijlgerichte opties, ook een optie schrijven algemeen’ te voorzien in het aanbod van het deeltijds kunstonderwijs.

Verdiep je verder